• ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ.เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสหกรรม 2-7 ปี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถอ่าน Drawing ได้ ออกแบบJIG หรือเคยเรียนมาได้
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

01-Dec-16

 

Applied
 • New graduates, 0-2 years of experience
 • Junior, Engineer, Industrial, Factory, Mechanical
 • Auto Cad, Solid Work

01-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์การบริหารด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องกล
 • มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Hydraulic, Heat Treatment

01-Dec-16

 

Applied
 • Diploma or Bachelor degree in Environmental
 • Male or Female Age 20-25
 • Can use Program AutoCAD or Plant 3D program

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to grow together
 • Professional Engineering discipline
 • Challenging career

24-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.