• เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้รอบตัวสามารถเรียนรู้งานได้หลายรูปแบบ

4 hours ago

 

Applied
 • Degree of Engineering, in Mechanical, Electrical
 • 1 year exp in selling Air Condition, Machine
 • Driving license and have own car

5 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Male Age 25-30 years up
 • Degree in Mechanical or Electrical
 • 3 years experienced on maintenance

9 hours ago

 

Applied
 • Male, Age 28 - 32 years old.
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering.
 • Experience 5 years up in Maintenance supervisor.

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก ด้านวิศวกร
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเวลาของโครงการ
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ
 • ติดต่อผู้รับเหมาและติดตาม Progress งาน

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • Knowledge of European and International Standards
 • Good command of English (written and spoken)

15 hours ago

 

Applied
 • Mechanical Engineer or related field
 • Professional experience working in Maintenance
 • Knowledge in MS office and AutoCAD

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical engineer
 • Maintenance Engineer
 • Supervisor Maintenance

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. – ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • อ่านแบบไฮโดรลิคได้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไปทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล
 • เพศชายและหญิง สัญชาติไทย
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ในออกแบบการติดตั้ง

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริษัท มีเงินสำรองเลี้ยงชีพ และ Bonus
 • บริษัทมี Profit Sharing
 • บริษัทมี รถยนต์ประจำตำแหน่ง

15 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • At least 3 years more in Mechanical and Electrical
 • Able to Auto CAD
 • Good command English & Driving License

15 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

15 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบในคุณภาพของงานวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานรับเหมางานระบบวิศวกรรม

15 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบในคุณภาพของงานวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานรับเหมางานระบบวิศวกรรม

15 hours ago

 

Applied
 • Male, 24-30 years old
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Positive thinking and Good attitude.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of maintenance system
 • GMP, ISO 9001, ISO 13485 and ISO 14001 requirement
 • Hold a safety certificate for supervisory level

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in electrical or mechanical
 • 2 years experience in maintenance fuction
 • Good communication in Thai and English

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in mechanical engineering
 • At lease 3 years direct experience
 • Experience in Plastic injection,Sheet metal

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญาตรี สาขาเครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้ CAD,Solidwork
 • ประสบการณ์ออกแบบระบบเครื่องกลได้

24-Oct-16

 

Applied
 • Experience in automation tooling.
 • Experience managing Bill of Material and Engineer
 • Able to write and communicate in fluent English.

24-Oct-16

 

Applied
 • Mechanical Reliability, CMMS,
 • Mechanical Engineering, Maintenance
 • Predictive Maintenance, Preventive Maintenance

24-Oct-16

 

Applied
 • •Male age 25 years up เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • •B.E. Mechanical Engineer วุฒิปริญญาตร
 • •Has license for professional practice มีใบอน

24-Oct-16

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ.เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสหกรรม 2-7 ปี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-26 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Vocational School or Higher in Mechanical Engineer
 • 5 years of experience in a supervisory position.
 • Good command in English and computer skills.

24-Oct-16

 

Applied
 • Degree
 • 2 years working experience
 • Good command of spoken English

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี - สาชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2 - 5 ปี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • minimum of 1 year's experience in the building
 • Knowledge of HVAC, plumbing and or factory
 • Excellent verbal and written communication skills

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี วศ.บ.,สาขาออกแบบเครื่องกล
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับงานออกแบบ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 5 years experience in construction industry
 • Direct experience in project management and CAPEX

24-Oct-16

 

Applied
 • AfterSales Service Support & Preventive Maintenace
 • Fresh Grads in Mechanical Engineering & Own Car
 • Commission Provided for Parts&Service Package sold

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age between 25 - 35 years old.
 • Bachelor's Degree in mechanical
 • At least 2 years experience in mechanic

23-Oct-16

 

Applied
 • 2 years+ working in Project, Site Engineer
 • Engineering; Electrical, Mechanical, Industrial
 • Water Treatment System, Waste Water business

23-Oct-16

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานผลิต

22-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad / Basic ได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร

22-Oct-16

 

Applied
 • 2 years of working experience
 • High skills with Mechanical drawing. AutoCad,Solid
 • Excellent in written and spoken English.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • งานติดตั้งโครางสร้างเหล็ก/งานโครงสร้าง
 • ความรู้ด้านงานเครื่องกล เช่น ลิฟต์ เครน และระบบยกข
 • ตรวจสอบแบบ ถอดแบบ

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering
 • Having strong desire to learn Durr’s equipment
 • Having understanding control system architecture

21-Oct-16

 

Applied
 • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ควบคุม

21-Oct-16

THB30k - 70k /month

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเขียนแบบได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

21-Oct-16

 

Applied
 • Bonus depends on corporate profit
 • Able to involve in all processes from planning
 • 2-3 year experience as mechanical engineer

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer
 • Experiences in Electro-mechanical
 • Good engineering knowledge

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านงาน New Model สามารถใช้ Auto Cad

21-Oct-16

 

Applied
 • Conduct cost deduction for maintain.
 • Develop and improve on maintenance monthly, yearly
 • 2 years’ experience in maintenance field.

21-Oct-16

 

Applied
 • to learn Japanese culture and business
 • to have the opportunity to acquire knowledge
 • to work in the company which increase sales

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.