• ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี/โท การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์ /คอนโด
 • มีความรู้ด้านการตลาด offline/online

3 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • F, 22-35 yrs, BA in Marketing or related fields
 • min. of 1 yr experience, flexible and multitasking
 • Salary 25K or above

3 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Copywriter
 • Marketing Content Writer
 • Digital Marketing

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent interpersonal skills and able to engage
 • Superb skill in using Microsoft Office
 • Attention to the detail, being a perfectionist

3 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing
 • Excellent communication skills
 • photoshop and illustrator knowledge and skill

3 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Follow up call for telemarketing in-house program
 • Experience in providing support to executive roles
 • Willingness to travel.

3 hours ago

THB16k - 35k /month

Applied
 • marketing and rail and traffic management systems
 • business plan and budgetary and forecast , costs
 • strategic and thinking Master and Engineering

3 hours ago

 

Applied
 • Male/ Female, Age: 25+ Thai Nationality
 • Degree: Bachelor in any field
 • Minimum 2 to 3 years direct experiences

3 hours ago

 

Applied
 • Fluency in written and spoken English
 • five years’ solid similar working experience
 • Knowledge of the application of print, outdoor,

3 hours ago

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Marketing management
 • Transaction
 • banking, financial

3 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านB2Bหรือน้ำมันหล่อลื่่นจะได้เปรียบ
 • มีรถยนต์ และใบขับขี มนุษย์สัมพันธ์ดีทำงานเป็นทีม

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Outgoing and engaging
 • 5 years in a Senior Role PR in upscale hotels
 • Excellent interpersonal, communication and organis

3 hours ago

 

Applied
 • Experience in SEO and social media
 • Previous experience in a similar digital marketing
 • understanding of current online marketing concepts

3 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 5 years experience in Marketing/Marcom
 • Excellent command of English (writing & speaking)
 • Strong leadership skill, good analytical skill

3 hours ago

 

Applied
 • Proven working experience in trade marketing.
 • Good understanding of the full marketing mix.
 • Work experience with FMCG and/or food industry.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in brand management, product management
 • Good understanding of the full marketing mix.
 • Work experience with FMCG and/or food industry.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด-สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • International Marketing จากรพ.หรือคลีนิกความงาม
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจความงามมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารสาขาธุรกิจความงาม

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-ตลาด-สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดในธุรกิจความงาม-โรงพยาบาล

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด Tele-marketing 1-2
 • มีความรับผิดชอบต่องาน และรักงานบริการ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 25-40 years old
 • Service mind, Have an interpersonal skills
 • Experience in fragance oil flied is an advantage

3 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 24 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและการศึกษา

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้าน การตลาด การสื่อสาร
 • มีแนวคิดด้านกลยุทธ์ รวมถึงสามารถในการทำ Project
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจคอมพิวเตอร์

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • event marketing
 • local marketing
 • creative marketing

3 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
 • ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3 / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
 • ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3 / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การตลาด
 • ชาย/หญิง อายุ 32 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด,โฆษณา

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 27-35 years old, Thai nationality
 • Bachelor/Master Degree in Marketing
 • At least 3-5 years Marketing experiences on Retail

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้าน Marketing
 • สามารถ ฟัง/ พูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ด้านการตลาด การโฆษณา
 • จัดซื้อ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Formulating marketing plans ,strategy
 • Developing sustainable marketing plan
 • Analyzing customer feedback and develop CRM

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital marketing
 • planning,execution
 • sponsorship program

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Organizing and managing on branding, positioning,
 • 3 years-experienced in professional organization
 • Good command in English.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ในงานการตลาดช่องทางการค้า
 • มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจค้าปลีก และช่องทางการค้า
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดเป้าหมายยอดขาย

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female (age under 35 years)Bachelor degree
 • Own vehicle for working, Computer Skill: Photoshop
 • Positive Thinking

3 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายจะได้รับการพิจารณา

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

3 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
 • มีบุคลิกภาพดีเหมาะในการให้บริการลูกค้า
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3 / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการตลาด , นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการดูแลและวางแผนการสื่อสาร
 • จัดทำ contents และวางแผนการสื่อสาร

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

3 hours ago

 

Applied
 • ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.