• ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

22 mins ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรีการการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ MS office , Autocad , Solid Work

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำสิ่่งที่ท้าทายแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครสรรหากิจกรรมใหม่ๆ
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างความโดดเด่นให้สินค้า
 • สร้างความจดจำที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวสินค้าของบริษัท

30 mins ago

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • BA degree or above in Marketing or a related field
 • Proven working experience marketing communications
 • Solid knowledge of website analytics tools

33 mins ago

 

Applied
 • New Product Development
 • Consumer Insight
 • Brand Development

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • To control and manage PSI/Product Portfolio
 • Bachelor's or Master’s degree Marketing
 • Group Insurance, Provident Fund 8-15%, Etc.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales, golf, Japanese speaking
 • Sales golf tour operator
 • Sales officer

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้าน E-Commerce, Online, การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย E-Commerce

1 hour ago

 

Applied
 • To find new clients and take care of client
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • Social Security, Insurance

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Monitoring and analyzing market trends
 • Producing reports to monitor results
 • ..

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years working experience
 • Excellent Thai & English copywriting skills
 • Digital marketing, copywriting & social media

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3-5 years’ experience – Restaurant
 • Knowledge in Marketing Communication and Brand Mng
 • Highly accountable and commitment on the task

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English/Japanese
 • Support & discuss any requirement with customer
 • Visit customer to maintain a good relationship

1 hour ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท
 • มีประสบการณ์ในทำงานด้าน Online CommunicatMarketing
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ค่าตอบแทน 20,000 up

1 hour ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Experience in FMCG industry
 • Marketing Management
 • Develop strategic marketing plans

2 hours ago

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ Sale Marketing หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ และมีรถยนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ประสบการณ์ด้าน Content Marketing อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์บริหารทีมContent

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสปการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 4 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในการสายการตลาด
 • วิเคราะห์ คำนวน เจรจาต่อรอง นำเสนองาน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing management
 • Project management
 • Products

2 hours ago

 

Applied
 • Female. Thai nationality, age 28-35 years old.
 • Master or bachelor’s degree in Marketing
 • At least 5 years’ experience in marketing

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing communication
 • Educations
 • Content

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in field of Agriculture, Food Sciences
 • 5 year experiences in food inspection
 • Food science / marketing knowledge

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • digital marketing
 • search
 • SEO SEM

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • 2 years for experience
 • Good in English

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ,นิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด การขาย การสื่อสาร
 • ทักษะวิเคราะห์ คำนวณ เจรจาต่อรอง และการนำเสนองาน

3 hours ago

 

Applied
 • Trade marketing, Product marketing background
 • Distributor business related background
 • Fluent spoken and written in Thai and English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male only, Age 25-35 years old
 • 3-5 years up exp in Marketing of manufacturing
 • Good in English (Toeic 500 up)

4 hours ago

 

Applied
 • International Marketing in Management level
 • Able to travel abroad
 • Experienced in marketing oversea

4 hours ago

 

Applied
 • Confident with positive attitude
 • Ability to generate leads in relevant segments
 • Great salary with bonus options

4 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • การตลาด
 • เคมีเกษตร
 • บริหารจัดการ

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, การตลาด, สื่อสารมวลชน
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการตลาด

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด
 • ใช่สื่อด้านออนไลน์
 • ชอบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการตลาด

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และมีความใฝ่รู้ในงาน

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree with at least 5-8 years of
 • experience in Marketing and communication
 • Male/ Female age not over 45 years old

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing, digital marketing, product development
 • Marketing manager, public relations,
 • Marketing research, distribution

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Marketing, IT or related degree
 • Strong background in customer acquisition
 • Marketing research and proposal writing

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Years of related experience 3 years
 • Good relationship management
 • Able to handle complaint and pressure

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีสวัสดิการดีมีโบนัสประจำปี
 • มีค่าตอมมิชชั่น

7 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี ( Marketing ) หรือ MBA ประสบการณ์ 1 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ( พูด อ่าน เขียน ) ได้
 • มีความคิดสร้างสรร มีลักษณะความเป็นผู้นำ

7 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานกับร้านค้าออนไลน์ เช่น Lazada
 • Marketing, PR, Digital Media หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 28 ปี ขึ้นไปมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปทางด้าน Digital

7 hours ago

 

Applied
 • Being excellent in English.
 • Being enthusiastic about duty.
 • To operate tasks with corporation to clients.

7 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Degree holder or above in Computer Science
 • Minimum 5 years experience in IT, eBusiness
 • Strong management skill and able to drive

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop brand communication and PR strategies
 • Define PR activities, sponsorship marketing
 • Oversee communication and work with media agency

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขาย
 • มีประสบการณ์ด้านน้ำมันเครื่อง
 • มีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรถยนต์

9 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด
 • ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด

11 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years working experiences
 • Experiences in marketing communication, digital co
 • Microsoft office, Photoshop and illustrator skills

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.