• ปริญญาตรีทางด้านพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านออร์โธปิดิกส์
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

11 hours ago

 

Applied
 • Initiate and develop integrated marketing
 • Manage the executions of all communication
 • Build a strong relationship

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานการตลาด
 • ป.ตรี มีประสบการณ์ด้านการตลาด 2ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติด้านการตลาด
 • ปริญญาตรีการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี

18 hours ago

 

Applied
 • Age over 30 years
 • At least 5 year experience in Marketing
 • Experienced with media relation or agency

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3 years experience
 • Fluent English Communication
 • Creativity & Positive attitude

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 29 - 35 ปี
 • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้

27-Apr-17

 

Applied
 • At least 3 year experience in Marketing
 • Experience from Food products or FMCG
 • Work at Italthai building, Bangkok (Mon-Fri)

27-Apr-17

 

Applied
 • Merchandising experience
 • Shopper Marketing
 • Store marketing campaigns

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 27 - 35 years old.
 • Experience 5 Years is advantages.
 • Good command of spoken & written in English.

27-Apr-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • age between 30-35 years old.
 • 5 years of Sales or Marketing experience
 • Can Drive and have Driving license.

26-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female 27-35 years old Thai nationality only.
 • Bachelor's degree or higher in Business Admin
 • 3-5 years commercial experience

26-Apr-17

 

Applied
 • Create tools for Marketing survey
 • Analyze and summarize the result of Marketing
 • Control and manage teamwork to succeed

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Execute all marketing plan under the supervisory
 • Manage projects and working with agencies
 • Support all marketing activities and documents

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนดไว้
 • ปริญญาตรีการค้าระหว่างประเทศ, การตลาด,
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายต่างประเทศ/ดูแล Account

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Supervisor
 • Exp. in Consumer products
 • Good analytical skills

25-Apr-17

 

Applied
 • สามารถดูแลและจัดการทีมขายทางด้าน Retail ได้
 • สามารถวางแผนการตลาดสำหรับสินค้าของบริษัทได้
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in marketing management
 • 3 years experience in marketing for FMCG or Travel
 • Good command of English

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female Only, age 25 - 32 years old, THB 20-40K
 • 2 years experience as Sales Executive
 • Business English or Business Japanese

25-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาด วิเคราะห์และวิจัย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

25-Apr-17

 

Applied
 • Male, age 27-32 years old
 • Bachelor’s degree in Marketing, Business Admin
 • 5-8 years’ experience in Marketing Planning

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์และบริหารงบประมาณ
 • จัดการ CRM ลูกค้าต่างชาติ
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • 2-4 year experience in sales / marketing / PR
 • Fluency in English communication would be a plus
 • Able to travel to up-countries from times to times

24-Apr-17

 

Applied
 • Having responsibility for online marketing
 • Bachelor’s degree
 • At least 2 years of experience

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Trade Marketing
 • admin marketing
 • Support Brand

24-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียน
 • มีทักษะด้านการเจรจา การนำเสนอ

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการตลาด จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 • วิเคราะห์และพัฒนายอดขาย All Location
 • หาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า

23-Apr-17

 

Applied
 • degree in Marketing, Master degree is preferably
 • Experienced more than 3 years in Product
 • Business Analysis & Strategic Thinking

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male Only, age 30-35 years old
 • Min. 3yrs Sales's exp. in Chemical or Trading Co.
 • Company provide car & driver

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female 23-38 years
 • 1 year experienced in Marketing or relate
 • degree in Marketing, Business Administration

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์และดำเนินการเพื่อให้บรรลุยอดขาย
 • ใช้โปรแกรม MS Office - Excel ได้เป็นอย่างดี
 • ออกต่างจังหวัดได้บ้างเป็นครั้งคราว

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.