• ปริญญาตรี ในสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 29 - 35 ปี
 • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Marketing or a related field
 • At least 5 years’ experience in marketing activity
 • Strong analytical, good communication

23 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Take care and respond customer's requests
 • Develop new market.
 • Bachelor in related field.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Execute all marketing plan under the supervisory
 • Manage projects and working with agencies
 • Support all marketing activities and documents

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ทางด้านสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายการทำงานของแผนก

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3 years experience in digital marketing.
 • Good computer literacy.
 • Bachelor's degree or higher in Mass communication.

23-Mar-17

 

Applied
 • Male/ Female, age not over 40 years.
 • Bachelor's degree or higher in Marketing
 • 2 years experience in Products Marketing

23-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการทำตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • มีความคิดริเริ่ม แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • บุคลิคดี,มีทัศนคติเชิงบวก

23-Mar-17

 

Applied
 • Female or male, aged 28-35 years old.
 • Bachelor’s degree in any field (Master’s degree
 • At least 2 years hands-on experience

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • • เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนการตลาด
 • มีประสบการณ์โดยตรงด้านการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์

23-Mar-17

 

Applied
 • degree in Marketing, Master degree is preferably
 • Experienced more than 3 years in Product
 • Business Analysis & Strategic Thinking

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Background in digital media, or advertising agency
 • Experience in web content, social media.
 • Execute online marketing communication.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการตลาด วิเคราะห์และวิจัย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality only, Age not over 38 years old
 • Bachelor degree or higher in Marketing or related
 • 5 years working experiences in Sales or related

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Create, develop and implement Marketing strategies
 • Formulate promotion and marketing plans
 • Identify, analyze and implement new methods

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Molecular biology
 • sales
 • Biotechnology

22-Mar-17

 

Applied
 • Possess own car with a valid driving license
 • 5 years experience in Banking business or leasing
 • Able to work in Rayong province

22-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • Possess own car with a valid driving license
 • 5 years experience in Banking business or leasing
 • Able to work in Rayong province

22-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • Create tools for Marketing survey
 • Analyze and summarize the result of Marketing
 • Control and manage teamwork to succeed

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถดูแลและจัดการทีมขายทางด้าน Retail ได้
 • สามารถวางแผนการตลาดสำหรับสินค้าของบริษัทได้
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท

22-Mar-17

 

Applied
 • Age over 30 years
 • At least 5 year experience in Marketing
 • Experienced with media relation or agency

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • age between 30-35 years old.
 • 5 years of Sales or Marketing experience
 • Can Drive and have Driving license.

21-Mar-17

 

Applied
 • Female, Degree in Marketing is a Must
 • Focus on Marketing Plan
 • Able to communicate in English

21-Mar-17

 

Applied
 • สามารถบริหารแคมเปญทางการตลาดทางสื่อ Online ได้
 • จัดเตรียมข้อมูลการสื่อสาร และติดตามและวัดผล
 • เคยทำงานในบริษัททัวร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • Good and competitive benefit
 • 3 - 5 years experience in marketing
 • Solid knowledge of decorative materials market

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานการตลาด
 • ป.ตรี มีประสบการณ์ด้านการตลาด 2ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-17

 

Applied
 • Trade Marketing
 • admin marketing
 • Support Brand

21-Mar-17

 

Applied
 • BA/BS degree or equivalent practical experience
 • Male/Female 28 - 40 years old.
 • 5+ years food service sales experience

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Media Relation
 • Marketing Communication
 • Branding

21-Mar-17

THB55k - 70k /month

Applied
 • มีความรู้ด้าน Media Plan Advertising
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจศูนย์การค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Mar-17

 

Applied
 • ปฏิบัติด้านการตลาด
 • ปริญญาตรีการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี

20-Mar-17

 

Applied
 • 2years of Web marketing position
 • Take care for company website
 • Ability and interested in Social media

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • work & grow up in world’s famous brand of Japan
 • utilize your skill
 • Working location at Sathorn

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการตลาด จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 • วิเคราะห์และพัฒนายอดขาย All Location
 • หาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า

18-Mar-17

 

Applied
 • วางแผนพัฒนาทางด้านการขายและการบริหารธุรกิจ
 • วางแผนกลยุทธิ์ทางด้านการตลาดส่งต่างประเทศ
 • วางแผนงบประมาณด้านการขายและการตลาด

16-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.