• อายุ 21-30 ปี ป.ตรีทุกสาขา
 • มีทักษะและรักในการขายประกันรถยนต์
 • เงินเดือนประจำ สวัสดิการต่างๆ และค่าคอมมิชชั่น

22 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 24 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและการศึกษา

26-Oct-16

 

Applied
 • Marketing, event, exhibition
 • Retails (Electronics products)
 • Creative, event, organize,good coordinating skill

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและวางแผนงานด้านการตลาดของบริษัท
 • เสนอแผน/กิจกรรมทางการตลาดต่อผู้บริหาร
 • งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years working experiences in digital marketing
 • Bachelor's Degree or higher in Business Admin
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด, หรือ Sale
 • มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตัวเอง

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor in Business Administration or related fie
 • Good computer skill of Microsoft Office
 • To have intention for overseas sales

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, 27 years old up
 • Degree in Marketing, Logistic, Administration
 • At least 5 years’ experience in Marketing

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Handle Digital/Non-Digital marketing
 • Acquire data and data collected by sales
 • Interpret data, analyze results

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี การตลาด การประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงาน PR - Marketing

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in insurance / statistic preferred
 • Experience in non-life insurance
 • good in English, health insurance

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความเข้าใจในการขาย และการตลาด
 • ทำงานเป็นทีมได้

21-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female , Age 25 years old up
 • 2 years up exp in Marketing
 • Good in Japanese with JLPT N3 Up

21-Oct-16

 

Applied
 • Male, 22-25 years old.
 • 0-3 years’ experience in Marketing.
 • Good command in English (all skills).

21-Oct-16

 

Applied
 • วางแผนการตลาด วางแผนสื่อ และงบประมาณ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า Supplier
 • ส่งมอบรายละเอียดงาน คิด Wording

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Have an excellent skill administrating school webs
 • Have an excellent skill in organizing and coordina
 • Fluent in both Thai and English for speaking

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Business analyst management
 • Information Techology
 • M&S system application

21-Oct-16

 

Applied
 • Operate and follow-up sale acitivities.
 • Driving skill (with license).
 • 1 year in Sales, Marketing, Import Export.

21-Oct-16

 

Applied
 • experience in aftersales marketing
 • 5-7 years experience in marketing
 • Support over all aftersales project management

21-Oct-16

 

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรม / วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ / การตลาด
 • มีรถยนต์ และใบขับขี่เป็นของต้วเอง
 • มีมนุษยสัมพันธดี สนใจงานติดต่อประสานงาน

19-Oct-16

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความรู้ด้านการตลาด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

12-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.