• มีประสบการณ์ในการทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค
 • มีทักษะการนำเสนอ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 ys of experience in product development
 • bachelor degree in MS Food S or any related field
 • Leadership, team work, initiative

07-Dec-16

 

Applied
 • Maintain the existing clients and client relations
 • Develop new business & manage client relationship
 • Cooperate with management team to achieve company

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in marketing research, at least 10 year
 • Do the regular market analysis by pulling retail
 • Plan and manage resources effectively

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Handling marketing research
 • Male only, aged between 35 - 40 years old
 • 8 years of experience in business development,

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.