• ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ชอบการทำงานนอกสถานที่และพบปะผู้คน
 • สามารถเดินทางไปดูงานต่างประเทศ

18 mins ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด
 • อายุไม่เกิน 35 ปีมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการขาย
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • 1 years of working experience in Marketing Managem
 • Good interpersonal and well organized

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Age not over 27 years
 • Bachelor’s (Cumulative GPA must be over 2.5)
 • Good personality with great interpersonal

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด
 • อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์ด้านการขาย
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree or higher in Business, Marketing, Economics
 • Direct experience at least 2-3 years in sale
 • Male must be exempt from military service

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Product Marketing.
 • Degree or above, in Engineering, Marketing.
 • Good command in English.

8 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • •Experience in Sales
 • •Excellent in English
 • Finance, Leasing and Banking

8 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

9 hours ago

 

Applied
 • รับโทรศัพท์ลูกค้าติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
 • ประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่ขาย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 28 - 32 ปี
 • วุฒิ ปริญญาโท สาขา การตลาดระหว่างประเทศ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

19 hours ago

 

Applied
 • Strong experience in the online marketing function
 • Good interpersonal and communication skills.
 • Strong English written communication skills

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Marketing
 • Fresh graduate are welcome
 • Passionate about travel

19 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและส่งเสริมงานด้านการตลาด
 • จัดกิจกรรมทางการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Word, Excel) ได้ดี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 year experience in FMCG marketing
 • Support Brand development activities
 • Assist in the brand's day to day operational

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สร้างสรรค์รูปแบบแนวคิดและรายละเอียดของกิจกรรม
 • มีประสบการณ์ในการประสานงาน/ดูแลการจัดกิจกรรม
 • มีความคิดสร้างสรรค์ชอบค้นคว้าหาความรู้-ไอเดียใหม่ๆ

19 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการเสนอราคาและจัดทำสรุปราคาลวดเหล็ก
 • คีย์ข้อมูลใบสั่งซื้อและเก็บไฟล์ข้อมูลลูกค้า
 • ควบคุมกำหนดวัน เวลา และสภาพการส่งมอบสินค้า

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการตลาด วางแผนสื่อ และงบประมาณ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า Supplier
 • ส่งมอบรายละเอียดงาน คิด Wording

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing, Business Adminis
 • Good command of spoken and written English
 • Knowledge of graphic design tools or social mark

19 hours ago

 

Applied
 • Prepare strategy for brand building, yearly market
 • Experience in marketing, sales, trade.
 • Good command of spoken and written English.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ , คิด , สร้างสรรค์ วางแผนสื่อโฆษณา
 • ประสบการณ์ด้านการขาย/การตลาด 0 - 2 ปี
 • ความคิดสร้างสรรค์ มีแนวคิดทางการตลาดที่แตกต่าง

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience as a marketing officer of mobile games
 • Work experience at/with Japanese companies
 • English and/or Japanese language skill

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales & Marketing
 • Auto Lease
 • Ayutthaya

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Business Admin
 • Experience 3 - 5 years in Relationship Program
 • Responsible for Fixed Broadband customer relations

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • แนะนำการวางแผนทางการเงินและวางแผนเกษียณอายุ
 • แนะนำให้บริษัทชั้นนำจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • แนะนำสมาชิกกองทุนเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตน

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษา ป.ตรี สาขา การตลาด หรือ วิศวะงานขาย
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปีขึ้นไป

19 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 -35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขาย 1 ปี ขึ้นไป

19 hours ago

Up to THB16k /month

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานการตลาด อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานโลจิสติกส์

19 hours ago

 

Applied
 • project management or marketing event experiences
 • Experience with High Net Worth clients
 • Good English with good personality

19 hours ago

 

Applied
 • 7 years in Marketing field
 • Good in English communication skill
 • Strong planning,negotiaition communication

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Follow up the order from domestic customers
 • Visit regular customers according to visiting plan
 • Cooperate among Sales & Marketing team

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบทำงานนอกสถานที่
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถเดินทางไปดูงานต่างประเทศได้

22 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีการเจรจา สื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ดี

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา การตลาด หรือ สาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านงานกลึง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24-35 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานเครื่องสำอางพิจารณาพิเศษ

27-Oct-16

THB20k - 25k /month

Applied
 • Marketing, Ecommerce, Online content, artwork
 • Good command in English skills.
 • Creative, event, organize,good coordinating skill

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Maintaining good relationship with clients
 • Finding new clients and introducing service
 • Maintaining sales target

27-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร ทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (DRG)
 • รู้ด้านหลักทรัพย์หรือด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • ทำงานเป็นกะได้

27-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด
 • สามารถทำงานวางแผนการตลาดได้
 • ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

27-Oct-16

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานขาย กับลูกค้าระหว่างประเทศ
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , คล่องแคล่ว , มีบุคคลิกดี

27-Oct-16

 

Applied
 • Japanese speaking
 • Good Command of English
 • At least 1 year in Sales and Marketing

27-Oct-16

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ติดต่อประสานงานขาย กับลูกค้าระหว่างประเทศ
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , คล่องแคล่ว , มีบุคคลิกดี

27-Oct-16

 

Applied
 • Willing to work Stable Big Leasing Company
 • Willing to have good career path and experience
 • Good Sales Skill & Experience working for Leasing

27-Oct-16

 

Applied
 • Willing to work Stable Big Leasing Company
 • Willing to have good career path and experience
 • Experience working for Leasing Providing Service

27-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดมากกว่า 2 ปี
 • การศีกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง

27-Oct-16

 

Applied
 • ติดต่อประสานงาน ระหว่าง ลูกค้าภายในประเทศ
 • วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้ระบบคุณภาพด้าน GMP, HACCP, ISO, BRC

27-Oct-16

 

Applied
 • ติดต่อสื่อสารประสานงานกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
 • พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นได้ดี
 • มีความรู้ด้านการนำเข้าและส่งออกต่างประเทศ

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.