• ประกันสังคม ประกันกลุ่ม ค่าผลตอบแทน ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน รถรับ-ส่ง ชุดฟอร์มพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าแต่งงาน,คลอดบุตร ทุนการศึกษาบุตร โบนัสประจำปี

26 mins ago

 

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Marketing, Communication
 • 1-4 years active experience in a marketing
 • Senior Marketing & Communications Officer

2 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Marketing, Sales
 • Coordinator
 • English, Management, Import, Export

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Junior Overseas Marketing Officer
 • At least 1 year working experience in Marketing
 • Good command of English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Preparing lease quotations for clients
 • Good English communication skills
 • 1 year experience of working in a sales targeted

7 hours ago

 

Applied
 • งานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
 • หญิง อายุ : 22-35 ปี
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

11 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมทางการตลาด
 • ทำสรุปสื่อส่งเสริมการขายและกิจกรรมการตลาด

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การตลาด/คอมพิวเตอร์)
 • Microsoft Office , Photoshop ,Illus
 • ปสก.งานในโรงพยาบาล

11 hours ago

 

Applied
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด
 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆและรายการส่งเสริมการขาย

11 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง,ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีอุตสาหกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รักงานขาย , มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

11 hours ago

 

Applied
 • Age over 25 years old
 • Relevant experience with FMCG.
 • Good command of English both spoken and written

11 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย-การตลาดไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มียานพาหนะส่วนตัวและมีใบขับขี่
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานขาย
 • จบ ปวส ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ มีรถยนต์ส่วนตัว

17 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์สภาวะตลาดในธุรกิจ
 • ทำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร / การตลาด

17 hours ago

 

Applied
 • relevant work in Automobile, AgriculturalMachinery
 • 3 relevant working experience in Sales & Marketing
 • Driving license & Able to travel in upcountry

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, 27-30 years old
 • degree in Marketing or any related fields
 • 3-5 years working experience about marketing

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female only, age 24-26 years old
 • degree in Communication, PR & Advertising
 • Experience in social media handling , PR agency

17 hours ago

 

Applied
 • Male/Female 27-35 years old Thai nationality only.
 • Bachelor's degree or higher in Business Admin
 • 3-5 years commercial experience

17 hours ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ไหวพริบ
 • ประสบการณ์ทางด้านงานการตลาดอย่างน้อย 2 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่
 • วางแผนการตลาด ติดต่อหาลูกค้าใหม่

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่
 • วางแผนการตลาด ติดต่อหาลูกค้าใหม่

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่
 • วางแผนการตลาด ติดต่อหาลูกค้าใหม่

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่
 • วางแผนการตลาด ติดต่อหาลูกค้าใหม่

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน Online Marketing ไม่ต่ำกว่า3ปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age not over 30 years old.
 • Bachelor Degree in marketing
 • Good command of English both writing and speaking

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing or related fields.
 • Experiences in marketing and administrative.
 • Good personality and human relationships.

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-38 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 2 ปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติหรื่อสาจาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

17 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-35 years old
 • Bachelor degree in Marketing, Business Admin
 • 1-2 years working experience

17 hours ago

 

Applied
 • Male/Female 22 - 35 years
 • Excellent English proficiency
 • Experience in Export Sales and Marketing

17 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 15 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านFMCG,OTC
 • สามารถคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ได้ดี

17 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อลูกค้า
 • วุฒิ ปวช-ปวส-ป.ตรี
 • ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • ชาย อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • ทำการตลาดออนไลน์กับ บริษัท ภายในร้าน
 • ดูแลไซต์เว็ปไซต์
 • ทำสื่อการตลาดออนไลน์

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 Years experience or more in Digital Marketing
 • Bachelor’s Degree/ higher in E-Marketing etc.
 • Fast Learner, Positive attitude, Innovative

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • Male or female
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Having work experience in the FMCG

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดมากกว่า 2 ปี
 • การศีกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง

17 hours ago

 

Applied
 • ประสานงาน จัดทำแผนกลยุทธ์ ตราสินค้าของบริษัท
 • นำเสนอรูปแบบ เพื่อให้ตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์ทันสมัย
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or master degree in finance
 • Good command in English and computer skills
 • Having working experience at 0-2 years

17 hours ago

 

Applied
 • 5 months contract job
 • Bachelor's degree
 • New graduates are welcomed

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ขายและการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์ไว้สำหรับติดต่อกับลูกค้า (สำคัญ)

17 hours ago

 

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด

17 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบ และดำเนินงานด้านการตลาดของสำนักพิมพ์
 • วางแผนงานด้านการตลาด นำเสนอ และปฏิบัติ
 • จัดกิจกรรมทางการตลาด ประชาสัมพันธ์สินค้าในเครือฯ

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.