• หญิง อายุ 28 -38 ปีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Trade Marketing
 • ประสบการณ์ในธุรกิจ ยา/ เวชสำอาง / เครื่องสำอาง

56 mins ago

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป,วุฒิปริญญาตรี หรือโท ในสาขา
 • มีประสบการณ์ IT และ Marketing online
 • บริหารงานตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการด้านการตลาดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์ 5-10 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โทสาขาการจัดการ บริหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 5 ปี
 • SAP, ภาษาอังกฤษ, การต่อรอง

6 hours ago

 

Applied
 • Male/Female Thai national
 • A degree holder , preferably with MBA or Masters
 • Some experience in commercial or medical marke

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว เดินทางในภาคตะวันตกได้

6 hours ago

 

Applied
 • To prepare marketing plan for introducing product
 • To take care of target customer group
 • To coordinate with sales division with Marketing

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา / อายุ 37 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านส่งเสริมการตลาดในประเทศ
 • อายุการทำงาน 10 ปีขึ้นไปในด้านการตลาด

6 hours ago

 

Applied
 • Lubricant Sales & Marketing Department
 • Handle CLMV Market
 • Sales & Marketing Management

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Trade activation, Trade Channel, trade activation
 • Trade marketing management, Trade program
 • Proficient English language communication

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • Experiences in Marketing communication
 • Possess a good command of English

6 hours ago

 

Applied
 • Rare opportunity to build and lead new team
 • Report to Managing Director
 • Role with great growth opportunity

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Marketing
 • Analyze sales, market, consumer research
 • 3-5 years experiences of working in marketing

6 hours ago

 

Applied
 • Trade Marketing
 • Traditional trade
 • Regional field operation

6 hours ago

 

Applied
 • Manager of Sale and Marketing and Lubricant
 • Supply Chain Management
 • Researching and developing market in Thailand

6 hours ago

 

Applied
 • Qualified to degree level in Marketing
 • 10 + years of experience in product marketing
 • Preferably aged between 35+ years old

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงอายุ 20 ปี - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

6 hours ago

 

Applied
 • Digital Marketing / Online Marketing Manager
 • Social Media: Facebook, Instagram, Line, Google
 • Internet, Search Engine and Social Media

6 hours ago

 

Applied
 • have a creative “think different” attitude
 • Manage sales-driven marketing strategies via SEO
 • Experiences and understanding of digital marketing

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • develop , implement ,B2B ,marketing , lubricant,
 • marketing/channel ,management , activation
 • delivery , Volume, Turnover, Gross Margin

6 hours ago

 

Applied
 • degree, preferably with a,marketing, trade market
 • Fluent spoken and written Thai and English
 • 8 years’ experience, preferably in FMCG marketing

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree
 • 8 years of experience in consumer healthcare
 • Have a strong commercial awareness

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Manager
 • Marketing
 • การตลาด

6 hours ago

 

Applied
 • 6 to 10 years FMCG (marketing / sales) or retail
 • Build and maintain relationships with key clients
 • Undertake sales activities/preparation proposal

6 hours ago

 

Applied
 • Having connection with the first class printing
 • Have knowledge about Thai printing industry
 • Experience of sales Printing equipment

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Retails market of Modern Trade and Traditional
 • Strong creativity and analytical skill
 • Goog command in english

6 hours ago

 

Applied
 • Marketing Commucation
 • Marketing Manager
 • Above the line

6 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Male or Female age over 30 years old
 • Bachelors or Master degree in business, marketing
 • Experiences in product development

6 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการตลาด จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 • วิเคราะห์และพัฒนายอดขาย All Location
 • หาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า

6 hours ago

 

Applied
 • Online advertising / Search Engine /Global Company
 • 3 year’s business development, digital advertising
 • Good business savvy with strong projects executive

6 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Product marketing
 • Product Marketing Manager
 • Product and Marketing manager

6 hours ago

 

Applied
 • Experienced Digital Marketers (prefers Manager)
 • Strong understanding of SEO,SEM,Social Media
 • Strong English language skill

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration, Marketing
 • Male or female, aged not over 50 years old
 • Excellent communication skill

6 hours ago

 

Applied
 • Marketing Commucation
 • Marketing Activation
 • b2b marketing

6 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • +5 years experience in trade marketing senior leve
 • lead trade marketing team
 • develop trade strategy and implement

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการ์ณทางด้านการบริหารฝ่ายการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

6 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25- 37 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านวางแผนโครงการ การตลาดอสังหาริมทรัพย์

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Thai nationality.
 • 2 yrs experience in Marketing or Product Marketing
 • Good command of English

6 hours ago

 

Applied
 • Experiences in Digital Marketing, Online and other
 • Detail oriented, strategic-minded and creative
 • Good command of written and spoken English

6 hours ago

 

Applied
 • Expereince in Financial background or hirepurchase
 • Male / Female, age 30 - 35 years
 • Able to work at Sathorn area

6 hours ago

 

Applied
 • At least bachelor degree in Marketing.
 • At least 5 year experience in Marketing (QSR)
 • Strong in innovative and people management

6 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, male or female
 • At least Bachelor Degree holder in Business
 • Excellent command of spoken and written English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • มีบุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสารที่ดี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3Yrs in both Qualitative and Quantitative Research
 • Desk Research, Market Survey, SPSS
 • Hands on, Good English skills

6 hours ago

 

Applied
 • Reporting & Analyzing and provide data
 • Control Annual budgeting/communication
 • Monitor market trends, research consumer markets

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales and Marketing
 • Pricing
 • Marketing Manager

6 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or MBA in Marketing Major.
 • At lease 3 years in marketing.
 • Able to work under pressure and to deadliness.

6 hours ago

 

Applied
 • Marketing Manager/ OTC/ Nutritions Supplement
 • Based in Yangon, Myanmar with good salary package
 • Thai, Philippines, Malaysian, Singaporean

6 hours ago

 

Applied
 • Digital Marketing
 • IT Business
 • Good knowledge of Graphic Design/Photoshop.

6 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience in online marketing/sales with
 • Generate and manage sales leads
 • Strong multi-tasking skills

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.