• ดูแลการทำงานของทีมวิจัยตลาด สำรวจข้อมูล
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด
 • วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5-8 years’ experience in Public Relations
 • English skill - able to communicate
 • Agency background would be a plus

1 hour ago

 

Applied
 • Plant and production management job
 • Multinational injection part manufacturing company
 • Able to work on Saturday

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in related field
 • At least 5 years of experience in marketing
 • Excellent command in both Thai and English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2mths, Med Ins,Transp, Car Maint, Oil,OT Pay
 • Global Foods Trading Company
 • Exp. in Food Industry over 10 yrs.

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • marketing activities & strategies
 • sales promotion, and price structure
 • PSI (Production, Sales and Inventory)

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านการตลาดและจัดกิจกรรมการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานภายใต้ความกดดันได้

2 hours ago

 

Applied
 • สัญชาติไทย ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดและการขาย
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in trade marketing in FMCG
 • Analytical and planning skills
 • Good English communication skill

3 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • Male / Female, age 36-42 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing or Relate
 • minimum 10 years marketing experience

3 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 28 -38 ปีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Trade Marketing
 • ประสบการณ์ในธุรกิจ ยา/ เวชสำอาง / เครื่องสำอาง

7 hours ago

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป,วุฒิปริญญาตรี หรือโท ในสาขา
 • มีประสบการณ์ IT และ Marketing online
 • บริหารงานตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการด้านการตลาดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์ 5-10 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โทสาขาการจัดการ บริหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 5 ปี
 • SAP, ภาษาอังกฤษ, การต่อรอง

13 hours ago

 

Applied
 • Male/Female Thai national
 • A degree holder , preferably with MBA or Masters
 • Some experience in commercial or medical marke

13 hours ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว เดินทางในภาคตะวันตกได้

13 hours ago

 

Applied
 • To prepare marketing plan for introducing product
 • To take care of target customer group
 • To coordinate with sales division with Marketing

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา / อายุ 37 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านส่งเสริมการตลาดในประเทศ
 • อายุการทำงาน 10 ปีขึ้นไปในด้านการตลาด

13 hours ago

 

Applied
 • Lubricant Sales & Marketing Department
 • Handle CLMV Market
 • Sales & Marketing Management

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Trade activation, Trade Channel, trade activation
 • Trade marketing management, Trade program
 • Proficient English language communication

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • Experiences in Marketing communication
 • Possess a good command of English

13 hours ago

 

Applied
 • Rare opportunity to build and lead new team
 • Report to Managing Director
 • Role with great growth opportunity

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales experience in industrial automation
 • 4-5 years’ leadership and management experience
 • Account management with distributors and partners

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Marketing
 • Analyze sales, market, consumer research
 • 3-5 years experiences of working in marketing

13 hours ago

 

Applied
 • Trade Marketing
 • Traditional trade
 • Regional field operation

13 hours ago

 

Applied
 • Manager of Sale and Marketing and Lubricant
 • Supply Chain Management
 • Researching and developing market in Thailand

13 hours ago

 

Applied
 • Qualified to degree level in Marketing
 • 10 + years of experience in product marketing
 • Preferably aged between 35+ years old

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Pulp and paper
 • project management / engineer
 • project coordinator

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิงอายุ 20 ปี - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

13 hours ago

 

Applied
 • Experience from Automotive business
 • Strong knowledge of Thai Accounting Laws
 • Good command of spoken and written English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in automotive
 • trong client-facing and communication skills
 • Leadership skills

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced contractor / Organised Administrator
 • Positive thinker with 'can do' attitude
 • Proactive & dedicated person looking to develop

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital Marketing / Online Marketing Manager
 • Social Media: Facebook, Instagram, Line, Google
 • Internet, Search Engine and Social Media

13 hours ago

 

Applied
 • have a creative “think different” attitude
 • Manage sales-driven marketing strategies via SEO
 • Experiences and understanding of digital marketing

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • develop , implement ,B2B ,marketing , lubricant,
 • marketing/channel ,management , activation
 • delivery , Volume, Turnover, Gross Margin

13 hours ago

 

Applied
 • degree, preferably with a,marketing, trade market
 • Fluent spoken and written Thai and English
 • 8 years’ experience, preferably in FMCG marketing

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree
 • 8 years of experience in consumer healthcare
 • Have a strong commercial awareness

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Manager
 • Marketing
 • การตลาด

13 hours ago

 

Applied
 • 6 to 10 years FMCG (marketing / sales) or retail
 • Build and maintain relationships with key clients
 • Undertake sales activities/preparation proposal

13 hours ago

 

Applied
 • Manage plant operations to maximize effectiveness
 • A leader with people-management skills
 • To enhancement productivity

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Having connection with the first class printing
 • Have knowledge about Thai printing industry
 • Experience of sales Printing equipment

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Retails market of Modern Trade and Traditional
 • Strong creativity and analytical skill
 • Goog command in english

13 hours ago

 

Applied
 • Marketing Commucation
 • Marketing Manager
 • Above the line

13 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Male or Female age over 30 years old
 • Bachelors or Master degree in business, marketing
 • Experiences in product development

13 hours ago

 

Applied
 • 8 - 10 years supervisory / managerial experience
 • Experience in managing teams, motivating, coaching
 • Lead the way in developing customer strategies

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการตลาด จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 • วิเคราะห์และพัฒนายอดขาย All Location
 • หาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า

13 hours ago

 

Applied
 • Online advertising / Search Engine /Global Company
 • 3 year’s business development, digital advertising
 • Good business savvy with strong projects executive

13 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Negotiation and communication skills
 • Good appearance and well grooming
 • Driven oriented

13 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Product marketing
 • Product Marketing Manager
 • Product and Marketing manager

13 hours ago

 

Applied
 • Experienced Digital Marketers (prefers Manager)
 • Strong understanding of SEO,SEM,Social Media
 • Strong English language skill

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.