• ปริญญาตรี/ โท ด้านการตลาด การบริหาร หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 5 ปี
 • มีทักษะและความเข้าใจ Sales Drivers Programs

35 mins ago

 

Applied
 • Strategies Planning
 • ๋Fashion / Jewelry
 • Branding / Luxury brand

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluency in English is required
 • PhD or other doctorate and experience in research
 • Excellent communication skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 35-40 years old
 • Bachelor’s degree in Marketing, Business Admin
 • 10 years’ experience in Marketing field

1 hour ago

 

Applied
 • To coordinate & contribute in Marketing & Sales
 • A confident & determined approach and resilience
 • Strong commitment to the job and enthusiasm

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • รับผิดชอบงานด้านการตลาด วางแผนงาน กำหนดกลยุทธ์
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดและการขาย
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 Years experience in marketing data analysis.
 • Excellent verbal and written communication skills.
 • Good understanding of media data vendors.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Data Manager
 • Data Analysis
 • Professional Consultant

4 hours ago

 

Applied
 • At least 10 years experiences
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • Good command in English with both Spoken

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in any field
 • Presentable and friendly personality
 • Previous experience of working in school

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
 • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

4 hours ago

 

Applied
 • Develops a business plan and implement sales
 • At least 10 years of experience as team lead in
 • Fluently in English communication skill

4 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 1-2 years experience in Project.
 • Degree in Electrical/Electricity Engineering
 • Having own car is a plus.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Well developing and implementing of business plan
 • Maintaining the relationships with the customers
 • Establishing performance target, measurement and m

4 hours ago

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

10 hours ago

 

Applied
 • steep learning curve
 • dynamic and young working environment
 • weekly massage and complimentary food

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience leading and managing SEO/SEM.
 • Hands-on experience in buying Facebook/Google ads.
 • Sense of entrepreneurship.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female
 • Bachelor in management, marketing, sales
 • At least 5 years relevant experience in retail

10 hours ago

 

Applied
 • General Manager
 • Thailand
 • Philippines

10 hours ago

 

Applied
 • Leading global brands
 • Key account management
 • Build rich, rewarding career

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Trade marketing experience
 • Experience in modern trade
 • Strong in product launches

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Product management experience
 • Formulate brand strategies
 • Strong in new product launches

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-38 years old
 • Minimum 3 years experience in sales,marketing
 • Good command of English and Japanese

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Business Administrative
 • Min 2 years project management experience
 • Digital platform

10 hours ago

 

Applied
 • Male, Aged 35 years up, Thai nationality
 • Bachelor's degree of Marketing
 • At least 10 years , Experience in Marketing

10 hours ago

 

Applied
 • Intermediate knowledge on digital marketing
 • Team Leader
 • 2 years minimum experience

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master or Bachelor degree in Printing or Packaging
 • 0-3 years industrial sales experience
 • Visiting potential customers to prospect

10 hours ago

 

Applied
 • Above 5 years experience in Product marketing
 • Management and interpersonal skill in Retail MKT
 • Flexible working and Team Leader is prefer

10 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged 27-35 years old
 • Bachelor’s degree in Marketing or a related field
 • At least 3 years of experience in digital market

10 hours ago

 

Applied
 • Bonus 3mths, Med Ins, Trans, Car,
 • World – Wide Cutting edge Auto Parts Trading Co.
 • Exp. in Automotive Parts Sales over 5 yrs.

10 hours ago

 

Applied
 • Experience in Logistic Industry would be a plus
 • Proven working experience in Strategic Marketing
 • People Management and development skills

10 hours ago

 

Applied
 • proficiency in digital marketing.
 • minimum 3 years work-related experience
 • Good attitude

10 hours ago

 

Applied
 • Work from home, Freelance, Part time job,
 • Competitive salary, free training,
 • set your own work schedule, No Age limit

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ,นิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด การขาย การสื่อสาร
 • ทักษะวิเคราะห์ คำนวณ เจรจาต่อรอง และการนำเสนองาน

10 hours ago

 

Applied
 • Handle overall digital strategy & implementation
 • Direct min 10 years in Digital Agency/ Retail Firm
 • Highly leading and managing in digital marketing

10 hours ago

 

Applied
 • Strong passion to work with unique brands
 • Breath Marketing Communication
 • Business mind and entrepreneurial spirit

10 hours ago

 

Applied
 • Business development
 • Solar PVI inverter
 • Renewable energy solutions

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Plan marketing activities for all channel
 • Experience in query languages (Access, SQL)
 • Experience in E-commerce and manufacture industry

10 hours ago

 

Applied
 • Communications strategies
 • Event Marketing
 • PR strategies

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources Specialist
 • Career Development
 • Global and regional exposure

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing
 • Experience in trade marketing or event promotion
 • Leading the system with the co-function

10 hours ago

 

Applied
 • 3 years solid experience and track record
 • Creative-thinking and result-oriented
 • Fluent in English and Thai

10 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด/สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • Consumer products(Clinic)or Membership marketing
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารงบ

10 hours ago

 

Applied
 • No targets, cold calls: Get commission for helping
 • Work with top Thai hospitals, doctors and staff
 • Experience an established, international startup

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work for leading employer
 • Great people, work culture
 • Great career opportunities

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.