• เพศชาย/หญิง สัญชาติไทยเท่านั้น
 • จบปริญญาตรีทุกสาขา จบการตลาด
 • มีความละเอียดรอบครอบ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Marketing or Communication Arts
 • 3 years’ experience in Marketing of Food
 • Marketing in food retails is an advantage

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 27 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพ

8 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสามารถในด้านการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • -

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • digital marketing
 • web editor
 • writer

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male/Female Thai national
 • A degree holder , preferably with MBA or Masters
 • Some experience in commercial or medical marke

9 hours ago

 

Applied
 • สนับสนุนให้มีความคิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบได้
 • มีทักษะการสื่อสารและการจัดการที่ดี
 • บรรยากาศในการทำงานเป็นกันเอง

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การตลาด
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Product Marketing

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experiences in marketing communication
 • Experience in development and management
 • Experience in media management, copywriting

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Creative Working Environment
 • Work Life Balance Career
 • Opportunities for Enhanced Learning

17 hours ago

 

Applied
 • sales experience in Logistics Freight Forwarder
 • Good command of spoken and written English
 • Able to focus the market and achieve target set up

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 year experience in PR& Marketing field
 • Excellent English and Thai copywriting skills
 • Attractive salary and bonus

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Extensive social media experience
 • Blogging experience
 • Excellent command of the English language

23 hours ago

 

Applied
 • Prepare strategy for brand building, yearly market
 • Experience in marketing, sales, trade.
 • Good command of spoken and written English.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 year experiences in marketing communication
 • Bachelor's degree in Marketing or Communication
 • Male or female, aged between 25-30 years old

23 hours ago

 

Applied
 • Answer enquiries from the customers.
 • Recheck all the clients profiles detail.
 • Good telephone manner required.

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing, MBA
 • 3 years’ experience in Marketing
 • Preferred from AE ( Marketing/Agencies )

23 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอสินค้า เจรจาต่อรองการขายและปิดการขาย
 • เพศ หญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • ชอบงานบริการขายสินค้า รักงานขาย

23 hours ago

 

Applied
 • Marketing
 • Analytics
 • Online Business

23 hours ago

 

Applied
 • 2-3 years experience in food business or FMCG
 • Bachelor degree in marketing or related field
 • Good English communication skill

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกโชว์รูม
 • จัดทำสื่อต่างๆสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์
 • สามารถขับรถได้

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planning for yearly marketing strategies
 • Bachelor’s degree in Marketing
 • Experience in online/digital marketing

23 hours ago

 

Applied
 • Experience in a marketing or related role
 • Excellent copywriting skills
 • Good command of English

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good coordination and communication skill a must
 • Good English and commercial knowledge/usage
 • Good analytical and interpersonal skills

24-May-17

 

Applied
 • Marketing: Brand, Planing, Communication (Overall)
 • Bachelor or higher in Marketing or related
 • 5 Years experience in full function of Marketing

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนระหว่าง 18,000 – 22,000 บาท
 • มีการปรับเงินเดือนและมีโบนัสประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

24-May-17

 

Applied
 • Proficiency in English and computer literacy
 • 1-2 years’ experience in marketing or sales
 • Have valid driver’s license

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีทักษะความสามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์การขาย 1 - 3 ปี

24-May-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การตลาด, เทคนิค)
 • มีประสบการณ์การขาย 1-3 ปี

24-May-17

 

Applied
 • Male or Female, Age not over 27 years old.
 • Degree in Marketing, Business Management
 • Strong command in English

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • marketing in real estate
 • Initiate and recommend strategies
 • initiative and strong analytical skill

24-May-17

 

Applied
 • Graduated in Marketing or relate filed
 • 1 - 2 years experience in Marketing
 • Good in English both writing and speaking

24-May-17

 

Applied
 • Graphic design background preferred
 • Good knowledge and skills on respective softwares;
 • Excellent command of spoken and written English

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female age not over 30 years old
 • Degree or above in International Business , Market
 • 3-5 years solid working experiences in Exporting

24-May-17

 

Applied
 • มีความเข้าใจงานด้านการตลาดเป็นอย่างดี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any filed
 • 0-6 years experiences as Industrial Marketing
 • Good Interpersonal and Communication

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • Experiences as Industrial Marketing
 • Good interpersonal and communication skills

24-May-17

 

Applied
 • Have 2-3 year working experiences in mar-com.
 • Highly strong understanding of media and product
 • Have logical thinking together.

24-May-17

 

Applied
 • Opportunity to grow up in world’s famous of Japan
 • Opportunity to utilize your skill
 • Working location is convenience for transportation

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ

24-May-17

 

Applied
 • Maintain relationships with vendors
 • Collaborate with partners
 • Organize and oversee advertising

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus, Group Health Insurance, Position Allowance
 • Trading Plastic, Film, Packaging, Food Products
 • Experience in B to B Sales

24-May-17

 

Applied
 • work in new set up & sudden expansion web company
 • grow up your sales & marketing skills
 • learn about web marketing & many business

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ดุูแลช่องทางการจัดจำหน่าย digital marketing
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด, สื่อออนไลน์, มัลติมีเดีย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำการตลาด

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 21-27 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ข้อมูลของบริษัทแก่ลูกค้า

24-May-17

 

Applied
 • ชาย ,หญิง อายุ 26 - 35 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ชอบการเรียนรู้ในประสบการณ์ใหม่ในการตลาด

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Sales, Marketing.
 • Experience in sales / marketing field.
 • Highly responsible and self motivated.

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ธุรกิจร้านค้าปลีกภายในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ
 • ธรุกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
 • ทีมการตลาดที่มากด้วยประสบการณ์

24-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.