• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

6 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Previous experience with international education
 • 1-2 years’ experience in education consultancy
 • Good command of English

23 hours ago

 

Applied
 • Responsible for strategic planning for campaign
 • Co-promotion
 • 2 - 3 years experience in Marketing

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารการตลาด
 • เพศชาย อายุ 24-28 ปี
 • ประสบการณ์1-3 ปี ในการจัดงานอีเวนท์/กิจกรรมการตลาด

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การตลาด
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Product Marketing

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • ดูแลสื่อออนไลน์ของบริษัท ฯ
 • หาช่องทางใหม่ๆในการทำประขาสัมพันธ์แบรนด์

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female , Thai National, 24-30 years old
 • BA. Degree / higher in Marketing or related fields
 • 1+ years of Marketing experience

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Internet Marketing International Scale
 • Creative Design Marketing, Work from home/anywhere
 • Overseas Training, Experince not essential

26-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • Opportunity to working with fast growing Social
 • Opportunity to gain well benefits
 • Comfortable working location

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ: ชาย, หญิง
 • อายุ(ปี): ทุกช่วงอายุ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Cyber security consultancy, products and services
 • Vulnerability assessments, penetration testing
 • Sales & Admin support, tele-sales

25-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด/ นิเทศศาสตร์
 • เพศ ชาย อายุ 24-33 ปี
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 1 ปี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • 1-2 year experience in sales & marketing
 • Creative and initiative,positive thinking

25-Oct-16

THB16k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือ การตลาด
 • เพศชาย อายุ 23-28 ปี
 • มีสื่อสารการตลาดออนไลน์ให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for content marketing initiatives
 • Recruit, manage and collaborate with a team
 • Write virally interesting blog posts in Thai

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for content marketing initiatives
 • Recruit, manage and collaborate with a team
 • Write virally interesting blog posts in Bahasa

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ

24-Oct-16

 

Applied
 • To manage, organize and deliver all marketing
 • To provide support and to help deliver marketing
 • To be custodian of the brand

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบArtwork และ รับผิดชอบวางแผนสื่อ
 • ประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาด
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Photoshop

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Identifying & generating new business opportunity
 • Planning and developing sales/marketing strategies
 • Implementing sales/marketing strategies

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Biomass Industry
 • High Commission
 • Career Development Opportunities

22-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • Planning and development strategic of Marketing
 • Planning product and create new product
 • Analyzing the market situation and trends

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Electronics
 • Sales& Marketing
 • Business travel ASEAN

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Science, Engineering or related
 • Good command of spoken and written English
 • 1-3 years in sales experiences

21-Oct-16

 

Applied
 • To manage, organize and deliver all marketing
 • To provide support and to help deliver effective
 • To be custodian of the brand, ensuring consistent

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in marketing
 • 3 years of experience in Marketing/ Sales/PR
 • Able to travel both local and international

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานการตลาด อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Facilitate partner hotel connections & promotions
 • Support marketing team
 • Native level English required

12-Oct-16

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความรู้ด้านการตลาด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

12-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.