• เก่ง - ขยัน - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ดูแลเรื่องการพัฒนาธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาด
 • มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจออนไลน์จะได้รับพิจารณา

12 hours ago

 

Applied
 • Driving integrated marketing campaigns
 • Developing, monitoring marketing plans & strategy
 • Developing CRM

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years of experience in marketing, communication
 • Sound knowledge of marketing fundamentals.
 • Undergraduate degree in marketing, communications.

08-Dec-16

 

Applied
 • At least 5 ys of experience in product development
 • bachelor degree in MS Food S or any related field
 • Leadership, team work, initiative

07-Dec-16

 

Applied
 • Top commision potential
 • Hotel benefits for friends and family
 • Fast paced career growth

07-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.