• การศึกษา ปริญญาตรี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทักษะการ มีไหวพริบ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

28-Apr-17

 

Applied
 • Marketing Communication
 • Digital Marketing, Public Relations
 • Machinery Manufacturing, Machine

27-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • 2-5 yrs. Experience in sales or marketing
 • Experienced in customer service

26-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • working previously in a marketing role
 • SEO and content development experience useful

26-Apr-17

 

Applied
 • Good command in English
 • Having study abroad experience
 • Having new marketing initiatives

26-Apr-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย -หญิง อายุ 20 ปี-35 ปี
 • ปวส. สาขาการตลาดหรือปริญญาตรีแผนกบริหาร
 • สามารถรับแรงกดดันได้

26-Apr-17

 

Applied
 • Launch and monitor Chinese Social Media accounts
 • In charge of reporting and analysis
 • Update Management on regular new trend

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Coordinating with Corporate Marketing team
 • Good communication skill
 • Supporting marketing day-to-day

26-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female aged 23-30 years.
 • Fluent in English both spoken and written.
 • 1-3 years’ experience in advertising/media fields

25-Apr-17

 

Applied
 • Degree or above in business related field
 • Few years working experiences
 • Worked or working in FMCG/personal care

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing
 • Promotion & Campaign
 • coordinate

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า,การตลาดหรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ด้านทางด้านงานการตลาดอย่างน้อย 1 ปี

25-Apr-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 1- 3 years of experience in Digital operation
 • Administration Tasks
 • MS Excel, ability to use SAP is preferable

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree especially in Marketing
 • 0 -1 year of working experience in trade marketing
 • Proficient in MS Excel and Powerpoint Software

24-Apr-17

 

Applied
 • Traslating Thai staff and Japanese management
 • 3-5 years experience in Coordinator or Interpreter
 • Japanese (JLPT N1, N2, N3)

24-Apr-17

 

Applied
 • Male or Femaie
 • Graduate
 • Exellent attitude

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • การวางแผนโครงการ
 • การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 • ความคิดสร้างสรรค์

24-Apr-17

 

Applied
 • Male or female, between 25-35 years old
 • Thai or Chinese nationality (Chinese nationality)
 • Very good in Chinese communication

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree Business Administration or any related
 • 0 - 3 years’ working experience in any related
 • Service minded, strong interpersonal skills

24-Apr-17

 

Applied
 • Female, aged between 23-32 years old
 • degree or higher in Marketing or Business Admin
 • 1-5 years relevant experience in marketing

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ในด้านงานการบริหารงานโครงการ

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-40 ปี
 • การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • ประกันสังคม/ เงินช่วยเหลือ/ โบนัสประจำปี

12-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.