• วางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • การสื่อสารการตลาดแฃะให้ข้อมูลการการศึกษาต่อ
 • การรับสมัครนักศึกษาและผู้เรียนระดับปริญญาโท

50 mins ago

 

Applied
 • Coordinate with warehouse and clients
 • Approach customers to discuss on sales requirement
 • Cooperating to increase the sales channel

50 mins ago

 

Applied
 • Minimum 2 years experiences in co-ordinator
 • Bachelor's Degree or Higher in Marketing or relate
 • Good command in English

6 hours ago

 

Applied
 • Thai, F/M, age 25 – 35 years old,content Marketing
 • Degree in Communication/Marketing/Good in English
 • 2-3y Exp draft content for advertise on website

6 hours ago

 

Applied
 • Able to use Microsoft Office
 • 2 years’ experience in positions
 • Supporting the sales team

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female aged 23-30 years.
 • Fluent in English both spoken and written.
 • 1-3 years’ experience in advertising/media fields

6 hours ago

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or above in business related field
 • Few years working experiences
 • Worked or working in FMCG/personal care

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing
 • Promotion & Campaign
 • coordinate

6 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด ,สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

15 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี - ป.โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์
 • ประสบการณ์ทางด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป
 • สำรวจแบบสินค้าใหม่ ๆ ในตลาดและความต้องการของลูกค้า

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree especially in Marketing
 • 0 -1 year of working experience in trade marketing
 • Proficient in MS Excel and Powerpoint Software

22-May-17

 

Applied
 • Traslating Thai staff and Japanese management
 • 3-5 years experience in Coordinator or Interpreter
 • Japanese (JLPT N1, N2, N3)

22-May-17

 

Applied
 • 5-Star Beach Resort
 • International work environment
 • In charge of graphic marketing materials

19-May-17

 

Applied
 • 1- 3 years of experience in Digital operation
 • Administration Tasks
 • MS Excel, ability to use SAP is preferable

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or master's degree in Marketing
 • Computer literate in MS Office
 • Good in English.

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years' experience in internet marketing
 • prefer in digital marketing or professional
 • internet marketing or e-commerce

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25-30 ปี เพศชาย
 • ปริญญาตรีการตลาด
 • ประสบการณ์ในการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • 2-5 yrs. Experience in sales or marketing
 • Experienced in customer service

17-May-17

 

Applied
 • Male or Femaie
 • Graduate
 • Exellent attitude

15-May-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทักษะการ มีไหวพริบ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

13-May-17

 

Applied
 • Marketing Communication
 • Digital Marketing, Public Relations
 • Machinery Manufacturing, Machine

27-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.