• วุฒิป.ตรีขึ้นไปในสาขานิเทศน์ศาสตร์ วารสารศาสตร์
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree required
 • 3 years of experience in Marketing
 • Customer events.

09-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Business Administration.
 • 2-3 years’ work experiences in Advertising.
 • Be able to communication in English.

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด
 • อายุไม่เกิน 35 ปีมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการขาย
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • 1 years of working experience in Marketing Managem
 • Good interpersonal and well organized

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • วางแผนการลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์

06-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree required
 • Minimum 2 years of experience in Marketing
 • Fluency in English

06-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
 • ใช้โปรแกรม Adobe :premiere pro, illustrator

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย อายุ 26-35 ปี
 • ปริญญาสาขาโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ การตลาด
 • มีประสบการณ์ในสายงานมาอย่างน้อย 2 ปี

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.