• 7 years in Marketing field
 • Good in English communication skill
 • Strong planning,negotiaition communication

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไปในสาขานิเทศน์ศาสตร์ วารสารศาสตร์
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • Marketing communication Officer
 • 50,000 baht
 • bangkok/rayong

27-Oct-16

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality age between 22-30 years old
 • Bachelor's degree in communication arts, marketing
 • Experience in Digital Marketing

26-Oct-16

 

Applied
 • งานสายการบิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 4-6 ปี
 • เชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

26-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
 • ใช้โปรแกรม Adobe :premiere pro, illustrator

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
 • ใช้โปรแกรม Adobe :premiere pro, illustrator

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree required Minimum 3 years of exp.
 • 3 years of experience in Marketing
 • Customer events.

25-Oct-16

 

Applied
 • ประสานงาน จัดทำแผนกลยุทธ์ ตราสินค้าของบริษัท
 • นำเสนอรูปแบบ เพื่อให้ตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์ทันสมัย
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์

25-Oct-16

 

Applied
 • 3 years in a marketing role or related position
 • Bachelor’s degree in Communication Art
 • Good command of English

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.