• งานสายการบิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 4-6 ปี
 • เชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

29-Mar-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด
 • เข้าใจงานการจัดกิจกรรมการตลาด
 • มีความรู้ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

29-Mar-17

 

Applied
 • Create effective communication materials
 • Overall marketing communication
 • At least 5 years of experience in media

28-Mar-17

 

Applied
 • ประสานงานเรื่องการจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • สนใจและเข้าใจการทำงานของ Social Media
 • มีประสบการณ์งานด้าน Marketing Communications

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop and execute domestic Marketing strategies
 • Support other Sales, PD, and other functions
 • Responsible for maintaining a high level

24-Mar-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • 1 years of working experience in Marketing Managem
 • Good interpersonal and well organized

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด
 • อายุไม่เกิน 35 ปีมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการขาย
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.