• Bachelor Degree in Business Administration
 • 3+ years of experience in marketing, marketing
 • Proven to be business person with analytical

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารการตลาด
 • เพศชาย อายุ 24-28 ปี
 • ประสบการณ์1-3 ปี ในการจัดงานอีเวนท์/กิจกรรมการตลาด

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ร่วมวางแผนการตลาด วางแผนสื่อ และงบประมาณ
 • ตรวจสอบผลงานที่ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ
 • สำรวจการแข่งขันในตลาด และทำรายงานเสนอที่ประชุม

26-Oct-16

 

Applied
 • Have Bachelor degree in Marketing
 • 1-2 years in retail
 • Fluent in speaking and written English

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือ การตลาด
 • เพศชาย อายุ 23-28 ปี
 • มีสื่อสารการตลาดออนไลน์ให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female , Thai Nationality, Age 25 up
 • Bachelor Degree in Marketing
 • 3 - 5 years experience in IT, Digital marketing

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.