• ประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

5 hours ago

 

Applied
 • DEMO (สาธิต) โปรแกรมให้กับลูกค้า
 • แนะนำอุปกรณ์ POS
 • รับโทรศัพท์

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี,วิทยาศาสตร์
 • มีอัธยาสัยที่ดีต่อองค์กร
 • มีไหวพริบดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

5 hours ago

 

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

5 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • งานขายสินค้า ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
 • สินค้าประเภทไฮดรอลิคส์, นิวเมติก
 • ปวส. ปริญญาตรี

5 hours ago

 

Applied
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่และเยี่ยมลูกค้าเก่า
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้

23-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลรักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่
 • ติดต่อประสานงานขาย
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท ลูกค้า

23-Mar-17

 

Applied
 • Ÿจัดทำแผนธุรกิจธุรกิจตลาดต้นไม้มงคล, วางแผนการขาย
 • กำหนดราคาขายต้นไม้มงคลตามแต่ละช่วงเวลาได้
 • จัดทำรายงานสต๊อคต้นไม้มงคล

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานฝ่ายขาย
 • งานขาย เกี่ยวกับงานตกแต่งภายในจะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • พูด อ่าน เขียน สื่อสาร เป็นภาษาอังกฤษ ได้ดี

23-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • Thai nationality
 • Experiences in Export Sales / Marketing
 • Good command of in English

23-Mar-17

 

Applied
 • ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการ
 • ติดต่อลูกค้าในตลาดเพื่อทำการขาย
 • เพศหญิง อายุ 19-30 ปี

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Marketing
 • At least 1-3 years Experience in export
 • Have own car and willing to travel to up country

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in OEM or OES of automotive field
 • Good command of English
 • Delivery control and order receiving

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Age between 24-35 year old
 • Bachelors degree or Master degree in marketing or
 • Good command of spoken & Written English

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female 22 - 35 years
 • Excellent English proficiency
 • Experience in Export Sales and Marketing

21-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขา บริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายรถยนต์หรือศูนย์บริการรถ
 • อายุ 23 - 30 ปี

21-Mar-17

THB20k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส.หรือปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-17

 

Applied
 • คิด ออกแบบการขายและโปรดักส์ใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์การขาย
 • ดูแล Website และ up to date และตอบคำถามลูกค้า

21-Mar-17

 

Applied
 • Business Background
 • Sales & Marketing knowledge
 • Have knowledge in Automotive Business

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Business, Marketing, Economics
 • Direct experience at least 2-3 years in sale
 • Male must be exempt from military service

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Sale and marketing duties ,Activities
 • Perform other job assign
 • Experience in field marketing Automotive

20-Mar-17

 

Applied
 • Maintain existing clients & bring in new clients
 • Build a strong relationship with concerned parties
 • Manage & execute sales plan as set target

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดประกันภัยอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

17-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.