• งานขายสินค้า ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
 • สินค้าประเภทไฮดรอลิคส์, นิวเมติก
 • ปวส. ปริญญาตรี

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี,วิทยาศาสตร์
 • มีอัธยาสัยที่ดีต่อองค์กร
 • มีไหวพริบดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

24-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in Mechanical Engineer , Food Science
 • Having Strong Computer Literacy

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานฝ่ายขาย
 • งานขาย เกี่ยวกับงานตกแต่งภายในจะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • พูด อ่าน เขียน สื่อสาร เป็นภาษาอังกฤษ ได้ดี

24-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศหญิง-ชาย วุฒิปริญญาตรี
 • เครื่องกล-อุตสาหกรรม, การตลาด
 • มีความรู้พื้นฐานและเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Experiences in Export Sales / Marketing
 • Good command of in English

23-Feb-17

 

Applied
 • Sale and marketing duties ,Activities
 • Perform other job assign
 • Experience in field marketing Automotive

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

23-Feb-17

 

Applied
 • Thai nationality, age between 22 - 30 years old
 • Bachelor’s Degree in Statistic, Economics
 • 0 - 3 years of experience in Sales Operation

21-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female aged age 24-28 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • Experience in Sales & Marketing (Retail business)

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration,Market
 • 0 – 5 years experiences in Sales Engineer
 • Have experiences in Heavy industries especially

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • DEMO (สาธิต) โปรแกรมให้กับลูกค้า
 • แนะนำอุปกรณ์ POS
 • รับโทรศัพท์

21-Feb-17

 

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

21-Feb-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in OEM or OES of automotive field
 • Good command of English
 • Delivery control and order receiving

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่และเยี่ยมลูกค้าเก่า
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้

20-Feb-17

 

Applied
 • ประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

20-Feb-17

 

Applied
 • Background sales promotion executive
 • Analyze market trends
 • Direct Marketing experience in sales promotion.

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years sales or mkt experience in Tourism Industr
 • Good command of writing & speaking english
 • Positive team attitude, proactive, service-minded

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • An opportunity to be part of leading Japanese
 • utilize your skills in sales and marketing
 • Attractive remuneration package

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป

16-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in Business, Marketing, Economics
 • Direct experience at least 2-3 years in sale
 • Male must be exempt from military service

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.