• พัฒนา นำเสนอ ทบทวน นโยบายความเสี่ยงด้านการตลาด
 • พัฒนาเครื่องมือความเสี่ยงด้านการตลาด
 • ติดตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ ธปท.

20 hours ago

 

Applied
 • Master degree in Finance, Economics, financial
 • Minimum 7 years experiences in life insurance
 • Good command of English

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Good knowledge of financial/capital market product
 • Master's degree Accountancy, Economics, Finance
 • Good English communication skill

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาโท MBA, Account, Finance, Econs, Com Science
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี / ทักษะภาษาอังกฤษ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่พหลโยธิน

25-May-17

 

Applied
 • Collecting, researching and forecasting the market
 • Analyzing and identifying market risks
 • Researching and conduct day-to-day situational

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Risk Management,
 • Risk analyst ,Market risk analyst
 • Credit Risk

22-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.