• ปริญญาโท MBA, Account, Finance, Econs, Com Science
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี / ทักษะภาษาอังกฤษ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่พหลโยธิน

23 hours ago

 

Applied
 • พัฒนา นำเสนอ ทบทวน นโยบายความเสี่ยงด้านการตลาด
 • พัฒนาเครื่องมือความเสี่ยงด้านการตลาด
 • ติดตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ ธปท.

19-Jul-17

 

Applied
 • Risk Management,
 • Risk analyst ,Market risk analyst
 • Credit Risk

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Finance, Accounting
 • Experience in treasury operation such
 • Computer literacy especially in Database

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.