• อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ

15 hours ago

 

Applied
 • Master degree in Finance, Economics, financial
 • Minimum 7 years experiences in life insurance
 • Good command of English

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance, Risk Management
 • Experience in Market Risk Management
 • Good command of English is required

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Direct experience in corporate banking
 • Knowledge and experiences in risk management
 • Good command of English

19-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in Finance, Accounting
 • Experience in treasury operation such
 • Computer literacy especially in Database

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.