• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ตัวเลข
 • มีความรู้ด้านในการบริหารงาน Contact Center

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

26-May-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ผ่านงานด้านจัดซื้อพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

 

Applied
 • Excellent communication and leadership skills
 • Proven work experience in training field
 • Highly motivated, results oriented, and driven

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี ด้านบัญชีบริหาร, บัญชีต้นทุน
 • งบประมาณ, Budget, Report, งบการเงินรวม

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • To assist in ensuring of operational risk
 • To ensure that the continual identification
 • To help enhance risk culture and awareness

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Risk and Business Continuity Management
 • review & update BIA, RA & BCP, recovery strategy
 • achieve ISO standard

23-May-17

 

Applied
 • Project Management experience is a MUST.
 • PMO
 • Knowledge of Project Management in any fields

22-May-17

 

Applied
 • Bechalor's Degree in Engineering Major Electrical
 • Knowledge in Standard of ISO 9001 and IEC17025
 • Experience in Technical Regulation at least 6 Year

22-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.