• ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีความรู้อนุพันธ์ทางการเงิน
 • ประสบการณ์ 3 ปีในการวิเคราะห์ทางการเงิน

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of JDA-Dispatcher implementation is plus
 • Knowledge of WMS
 • Work experience in logistic company is plus

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 2 years' related experience in IT business
 • Bachelor’s Degree in IT or related fields
 • Experience in user IDs and privileged user ID

25-Oct-16

 

Applied
 • 2-5 years of operational experience.
 • Experience in multinational freight forwarder.
 • Knowledge of the air freight and ocean freight.

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience producing sharp digital/offline content
 • Ability to develop real estate/lifestyle content
 • Degree in media, advertising, marketing, business

25-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Master’s Degree
 • Must possess excellent interpersonal skills
 • A minimum of 5 years of mid-to senior-level exp

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Master's degree
 • Experience in HRM / Recruitment
 • Ratburana Head Office

25-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาโท/ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด MIS
 • Project management , Customer Insight & Analysis
 • สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาโท MBA / การตลาด
 • การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • กลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด

24-Oct-16

 

Applied
 • การพบปะ/พูดคุยกับปลูกค้า
 • มีประสบการณ์ทางธนาคาร
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ / เดินทางเยอะ

24-Oct-16

 

Applied
 • Project (ดูแลและวางแผนสื่อ Offline และ Online)
 • มีความรู้ด้านสื่อดิจิตอล / มีความคิดสร้างสรรค์
 • สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ

24-Oct-16

 

Applied
 • Material Management
 • SAP Program
 • Fluent English, spoken and written

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • Marketing management
 • Experience in Corporate Marketing / Corporate Sale
 • Knowledge in Retail Banking Products

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ISO 9001, BRC, ISO 14001, HACCP and FSSC 22000.
 • Good command of English.
 • Activities of QMS Document Control.

24-Oct-16

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • การพบปะ/พูดคุยกับปลูกค้า
 • มีประสบการณ์ทางธนาคาร
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ / เดินทางเยอะ

24-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • Experience working in an IT security, IT auditor
 • Professional Certification such as CISSP, CISA

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Good project management skills
 • Good communication skills
 • Fluent speaking abilities of Chinese

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering
 • Excellent communication skills in English.
 • Fresh graduate are welcome

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Work experience in any IT consulting firm.
 • Change management skills.
 • Excellent oral and written English.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in IT, MIS,
 • 5 - 10 years’ experience in Stock Management
 • Systematic thinking and can work under pressure

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai National, Aged not over 35 years old
 • Master degree in Economics, International Business
 • Have Experiences in Risk Management

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Economics
 • Thai National, not over 35 years old
 • Experience in Risk Management & Risk Analysis

19-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานวิเคราะห์ระบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจ
 • บริหารโครงการ ออกแบบระบบสนับสนุนงานบริการและงานขาย

19-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้าน HRD อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การจัดทำ E-Learning

19-Oct-16

 

Applied
 • MIS / ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ / Ms Excel / Ms Access
 • กำหนดตัววัด/วิเคราะห์ข้อมูล/ผลการดำเนินงาน (KPIs)
 • สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ

19-Oct-16

 

Applied
 • campaign management
 • crm
 • ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

19-Oct-16

 

Applied
 • developing process
 • effective process
 • efficient project execution

12-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • Age not over 35 years
 • 3 years of sales experience in corporate client

27-Sep-16

Salary negotiable

Applied
 • Master’s in Marketing, Information Technology
 • 3 years of working experience in Cash management
 • High energetic, proactive and collaborate

27-Sep-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.