• เพศชาย อายุ 18 - 37 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี
 • มีความประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง

11 hours ago

 

Applied
 • Manage procurement transaction processes
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Purchasing and Sourcing of Plant repair and mainte

21-Jul-17

 

Applied
 • Male, age over 30 years old. BE. of Engineering.
 • Experience more than 8 years in automotive field.
 • Has PLC skill especially Fuji CAD.

21-Jul-17

 

Applied
 • Experience Extruder, Maintenance, Electrical
 • Good Skills in Electrical, Instrument, Mechanical
 • At least 3 Years , Good English ,SAP

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Be a lead of Maintenance team to support
 • Company representative responsible for oversight
 • Responsible for installation, calibration

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical
 • More than 3-5years’ experience in new process
 • Experience with quality system like ISO

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai male, age 22-28 years
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineer
 • Knowledge of PLC, Pneumatic, Hydraulic

21-Jul-17

 

Applied
 • เดินระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทั่วไป
 • ปวช. ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • รับผิดชอบและดูแลระบบไฟฟ้า ประปา แอร์
 • ชาย อายุ 18 - 45 ปี
 • มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่าง

21-Jul-17

 

Applied
 • Knowledge on ISO / TS 16949 is plus
 • Experience in Maintenance system 5Years up
 • Have Experience for QCC, Kaizen, Activity

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide recommendation for machine reliable
 • Knowledge of reliable tools/technique/method
 • Bachelor degree in Mechanical or Electrical

20-Jul-17

 

Applied
 • Degree (or Higher) in Machanical Engineering
 • 7 years experience in Machine Maintenance
 • Good command in English

20-Jul-17

 

Applied
 • Design Engineer, Machine, Aluminum melting furnace
 • Auto CAD skill(2D, 3D), Draw blueprint, 20-30K
 • Drive your own car, Visit oversea factory

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

20-Jul-17

 

Applied
 • Maintenance / Project Engineer
 • Repairing of Plastic Extrusion Machine
 • Experience in Maintenance improvement programme

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage and control performance of engineer
 • 5-10 years experiences in manufacturing
 • Set and Control of Purchase requisition

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • To participate in the installation of machinery
 • Bachelor’s degree of Engineering Electric
 • 1 – 2 year Experience

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • ปวช ขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
 • มีประสบการณ์ ด้านงานซ่อม แก้ไข แม่พิมพ์ 1 ปี

20-Jul-17

 

Applied
 • Supervision maintenance team and contractor.
 • All Maintenance KPI and Activities
 • Improve and implement relevant systems and process

20-Jul-17

 

Applied
 • Execute installation tasks, assembling machines
 • Execute preventive maintenance activities
 • Able to travel upon business required

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electrical Engineer
 • mechanical, industrial, PM, electrical control
 • 5 years of maintenance engineer field

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree (or Higher) in Machanical Engineering
 • 7 years experience in Machine Maintenance
 • Good command in English

20-Jul-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิวแมติกส์

20-Jul-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ชำรุด
 • มีความรู้ความสามารถดีในการซ่อมบำรุง
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering
 • Experience in Equipment or Maintenance engineer
 • Has a skill in PLC, Cad drawing and six sigma

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree of Electrical Engineering
 • 3 years up experience in Facility system, Project
 • knowledge of GMP, ISO 9001, ISO 22000, OHSAS 18001

19-Jul-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's in Industrial/Mechanical/Electrical
 • Maintenance Experience
 • Analytical thinking

19-Jul-17

 

Applied
 • Engineering
 • Chemical, Mechanical , electrical engineering
 • At least 3 years experienced

19-Jul-17

 

Applied
 • Setup machine’s preventive maintenance
 • Perform machine preventive maintenance,calibration
 • Repair and fix the machine problem

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Able to work in Gateway IE, Chanchoengsao,
 • Experience in machine maintenance,facility,utility
 • Knowledge of ISO/TS 16949, ISO 14001

19-Jul-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Electrical
 • 3-5 years experiences in an Electrical
 • Good command of written and spoken English

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, 30-36 years old, Thai Nationality only
 • Experience 8 years in manufacturing environment.
 • Bachelor’s degree in Mechanical ,Electrical

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า / เครื่องกล
 • ดูแลงานแผนกซ่อมบำรุงและผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนก
 • งานด้านระบบเอกสารและการจัดการระบบ TS/16949

19-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง เครื่องกลอย่างน้อย 2 ปี
 • จบการศึกษาทาง วิศวเครื่องกล
 • ดูแลรับผิดชอบการซ่อมบารุงและงานบริการหลังการขายได้

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Setup machine’s preventive maintenance
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • At least 5 years in Maintenance Engineer Equipment

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีบุคลิกภาพดี กล้าพบประผู้คน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

18-Jul-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุง และงานบริหารด้านวิศวกรรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • วิศวกรรม สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงในโรงงาน 5 ปี ขึ้นไป

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Bachelor’s Degree in Engineering.
 • Experience Electricity or Mechanical Maintenance.
 • Good command of spoken and written English.

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical, Electrical
 • Execute overall construction work
 • Flexible to travel upcountry

18-Jul-17

 

Applied
 • Maintenance Engineer
 • Chiller Maintenance
 • Refrigeration Maintenance

18-Jul-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in Mechanical, Mechatronics
 • 8 years’ experience in electronics manufacturing
 • Detailed review of all tooling/machines

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเคร่ื่อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

18-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor in Mechanical or Electrical
 • At least 3 years experience in engineering
 • Manage maintenance store.

18-Jul-17

 

Applied
 • Monthly compensation B50-75k
 • Experience in electrical maintenance, PLC, TPM
 • Please send your resume to resume@nexushrm.com

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Jul-17

 

Applied
 • Experience at least 1 year in Service Engineer
 • Able to travel upcountry
 • Understanding of machinery or electronic machine

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, male only, aged 28-35 years old.
 • Polyester, plastic, paper, power plant
 • Good command of English.

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.