• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์อย่างน้อย1ปี
 • ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม

10 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years’ experience in hands-on maintenance
 • Degree in Electrical and/or Mechanical Engineering
 • A good team player and communicator

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experience in maintenance function
 • Understanding in PLC and troubleshooting
 • Good command communication in English

23-Feb-17

 

Applied
 • Male, 25 years old up. Thai nationality.
 • At least 5 years’ experience in a maintenance role
 • Well understanding in AutoCAD or Autodesk for line

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Performing maintenance set-up at the production
 • Preparing maintenance infrastructure
 • Supporting the manufacturing department

23-Feb-17

 

Applied
 • Male, Age between 21-35 years old
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Min 1-3 years’ experience in Electricity

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • precision injection molding industrial
 • Sales Manager
 • Marketing P&L

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's in Electrical/Electronic Engineering
 • 2 years experienced in electrical engineering
 • Effective analytical and problem solving skills

22-Feb-17

 

Applied
 • Good command of speaking and writing in English
 • At least 4 years
 • Knowledge of technique in preventive maintenances.

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintenance E&I Engineer
 • Good command of English communication
 • Project Management skill

20-Feb-17

 

Applied
 • Experience over 5 years in maintenance field
 • Can communicate in Business English
 • Working Place : Eastern Seaboard Rayong

20-Feb-17

 

Applied
 • Maintenance Engineer
 • Mechanical Engineer
 • Electrical Engineer

18-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.