• การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าผ่านกระบวนการต่างๆ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์
 • มีทักษะในการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Logistics 2 years
 • age between 22-28 years old
 • Bachelor's degree in any field

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • Knowledge of inland ICD/ Depot logistics
 • Highly motivated, responsible and interpersonal

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Logistics or related field.
 • Analyze logistic data
 • Able to work at Chonburi

1 hour ago

 

Applied
 • Daily logistic operation
 • Knowledge of Supply chain management
 • Bachelor’s degree Logistic Business Administration

10 hours ago

 

Applied
 • Prefer experience in logistic company
 • Delivery control,Support Admin duty
 • Prefer experience in logistic company

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 28-35 ปี
 • การศึการะดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน พูดได้เป็นอย่างดี

24-Jul-17

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • เพศชายเท่านั้น อายุระหว่าง 18-40 ปี
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Logistic & English Resume
 • Gender : only Male 27+ years.
 • Experience at least 3 years in Export / Import

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.