• ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ / การจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดส่งสินค้า 3-5 ปี
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality only
 • Male & Female with age 28-35 years
 • Bachelor degree of higher in BA, Engineering

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Female only, Thai National.
 • 5 years experience in import-export.
 • Good command of spoken and written English.

19-Oct-16

 

Applied
 • Check stock data.
 • Planning, Transpotation, Warehouse.
 • ERP System, Oracle, SAP, MS office, ISO.

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.