• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์
 • อายุตั้งแต่ 29 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To support operation of colleagues
 • Education: Bachelor degree or above, Major: Law
 • Social Security Provident Fund Language Allowance

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานระหว่างทนาย และฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
 • ดูแลทนาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฏหมาย
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 - 2 ปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของบริษัท
 • เป็นตัวแทนบริษัทไปดำเนินการโอนที่ดิน /รับจำนอง
 • ร่างและตรวจสอบสัญญาของบริษัท

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor Degree of Law or higher
 • good command of English and computer skill
 • 3-5 years experience in contract & legal advice

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Thai nationality, age 40-45 years
 • Master's degree or higher in Law
 • 12 years of direct experience in project

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Purchasing, Commercial, Operation
 • Good command of English
 • Exp. in Commercial Contract Drafting and Reviewing

4 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, age 28-40
 • Bachelors degree in Law
 • At least 5 years work experience

4 hours ago

 

Applied
 • ร่าง และ / หรือ แปลสัญญาภาษาอังกฤษ
 • ดูแลประสานงานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้บริษัท
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือโท สาขานิติศาสตร์

4 hours ago

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Masters Degree in Law
 • Minimum 5+ years experience drafting/reviewing

4 hours ago

 

Applied
 • Review contracts (Thai and English)
 • Legal documents
 • Good command of English

4 hours ago

 

Applied
 • 8+ years’ post admission experience, ideally wit
 • Graduate
 • Negotiable

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male or Female, Age less than 35 yrs.
 • Good Command in English, for Japanese is advantage
 • latest 5 yrs. experience in LAW FIRM is preferable

4 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in law, any fields
 • 1 year experience in company secretary
 • Good Analytical skill and able to work independent

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master's degree in Law
 • age not over 25 years old
 • Able to communicate in English

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum three (3) years of qualified experience
 • Legal, Civil and Commercial Law, Labour Law
 • Proactive, Hard working and diligent

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in law or related fields
 • Female, Thai nationality, Age 22 - 25 years old
 • New graduation is OK

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • male or female age over 25
 • Experience in insurance industry
 • Good command in English

13 hours ago

 

Applied
 • Male/ Female, 28 – 35 years old
 • At least graduated Bachelor in Law or equivalent
 • Good knowledge of civil and commercial code

13 hours ago

 

Applied
 • Experienced in draft&review international contrats
 • Strong analytical, negotiation, problem solving
 • Excellent in interpersonal, organizational

14 hours ago

 

Applied
 • Compliance
 • Law Banking
 • BOT

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Law
 • Age between 34-40 years old
 • 5 years in Law with Hire purchase business

19 hours ago

 

Applied
 • Male, age 32-40 years old
 • Bachelor’s or Master's Degree in Law
 • At least 5 years experience in Legal, ER

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่่เกี่ยวขัอง
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหา แนวสูงและแนวราบ

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Laws.
 • At least 2 years’ experience in related fields.
 • Excellent in writing, reading and speaking English

28-Jun-17

 

Applied
 • Advising on compliance laws, rules and standards
 • Bachelors or Master’s Degree in Law
 • At least 5 years’ experience in legal & compliance

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in law
 • Good command in English
 • 1experience in Legal ,Law consultant firm

28-Jun-17

 

Applied
 • 2+ years of experience in Law; compliance, ISO
 • Good knowledge in corporate laws and regulations
 • Good command of English

28-Jun-17

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Master degree in Law
 • 5 years experience in law firm or corporate legal

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • To work with one of the Thai - Japanese firm
 • To utilize your skills to support company
 • To work in a company which have a good structure

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Law
 • Good command of English
 • Good Interpersonal, Negotiation & Management Skill

28-Jun-17

 

Applied
 • Male or Female, 23-27years old
 • Bachelor degree in Law
 • 0-3 year experiences in corporate legal work

28-Jun-17

 

Applied
 • Proficient in English
 • Knowledge in law
 • Experience in dealing with governmental authoritie

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Law or International Law
 • 5 year of experience in Law
 • Familiar and strong for providing legal consult

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Laws or higher
 • Experience in Insurance or Financial Field
 • Strong analytical skill, detail-oriented

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in law or above
 • 2-3 years experience in law firm/consulting firm
 • Draft, review commercial contracts and advice

27-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Law
 • 5 years or more experience in automotive business
 • understanding about automotive business

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Qualified Thai lawyer
 • Corporate commercial, real estate exp a plus
 • From a reputable law firm or in house legal team

27-Jun-17

 

Applied
 • Travel within Asia
 • Any nationality
 • Fluent English both in spoken & written

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female age between 24 - 30 years old
 • Bachelor’s Degree in law or related field
 • Strong negotiation skills and target oriented

27-Jun-17

 

Applied
 • experience in drafting and reviewing contracts
 • Control,monitor,manage and report legal outsource
 • Good English

27-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in Law
 • Experienced in law firm or as in-house legal
 • Good English skills

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Legal Counsel
 • Legal advisor
 • Merger & Acquisition

27-Jun-17

THB120k - 160k /month

Applied
 • Legal Knowledge
 • Lawyer License
 • Communication skill

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ ภาษาอังกฤษดี
 • เป็นนิติกรและดูงานด้านสัญญาในธุรกิจอสังหาริมทรัพท์

27-Jun-17

 

Applied
 • Very expertise in English comply with relevant law
 • Legal advice and handle corporate registration
 • Coordinate with competent authorities e.g AMLO SEC

27-Jun-17

 

Applied
 • Manage all legal document
 • Age between 27 - 29 Years old
 • Good English

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Must have Lawyer License
 • Drafting/reviewing agreements, Legal documents
 • Good command of English

27-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.