• ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์
 • อายุ 35-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานกฎหมายในโรงงาน-บริษัทมหาชน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only, age 30-35 years.
 • Bachelor’s or Master’s in Laws
 • Good command of English

1 hour ago

 

Applied
 • ฺBachelor of Law, Interested in Business Law
 • Compromise, Pleasant Personality, Fast Learner
 • Good command in English [TOEIC 550+]

4 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Laws, Compliance
 • Experience in corporate commercial drafting
 • Able to communicate in English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มีใบอนุญาตทนาย,ภาษาอังกฤษดี
 • ปฏิบัติงานจต่างจังหวัดได้,ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai nationality only
 • Bachelor’s degree in Laws
 • Good command of English (TOEIC 750)

15 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, age between 38 - 42
 • Bachelor's degree in law
 • Lawyer License is advantaged

15 hours ago

 

Applied
 • LEGAL
 • LAWYER
 • COMPLIANCE

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Law with license
 • At least 2 years exp. in Drafting Supply Contracts
 • Good command of English and Computer literacy

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำรายงานเสนอธนาคารแห่งประเทศไทย

15 hours ago

 

Applied
 • กฎหมาย
 • กลยุทธ์
 • เกียรตินิยม

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานกฎหมายอย่างน้อย 10ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีใบอนุญาตว่าความ

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in Law
 • Experienced in law firm or as in-house legal
 • Good English skills

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Reviewing business /commercial agreement
 • Advice to the business and operational units
 • Minimum 3-5 years experiences in Corporate legal

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female age between 22 - 30 years old
 • Bachelor’s Degree in law or related field
 • 1-2 years working experience with financial

15 hours ago

 

Applied
 • 15 years working experience
 • Skill : Contract Law, Joint Venture
 • Good command in English

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree with Law major
 • 3 year legal experiences, ideally in a leading
 • Proven track record of providing accurate

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible in providing legal services
 • Responsible for reviewing contract/agreements
 • To provide legal advice on all potential disputes

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Vocational Education or Bachelor's Degree
 • 1-2 years of experience in corporate field
 • Able to write and speak a basic English

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน มีมนุษยสัมพันธ์ดี

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • LLB in Law, lawyer license
 • law firm; in-house legal counsel experience
 • Strong Thai and English proficiency skills

06-Dec-16

 

Applied
 • 3 -5 years experience in litigation.
 • Barrister-at-law Degree is preferable.
 • Fluent in English both.

06-Dec-16

 

Applied
 • Min a Bachelor Degree in Accounting / Finance
 • At least 5 years relevant working experience
 • Prior experience in MNC and / or big 4 Audit firm

06-Dec-16

 

Applied
 • Master’s or Bachelor’s Degree in Law
 • Direct experience in International Finance/Banking
 • Excellent command written and spoken in English

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years as Legal Manager
 • Bachelor’s / Master’s Degree in Law
 • experience & knowledge of legal, law

06-Dec-16

 

Applied
 • Legal contract drafting in English
 • Bachelor degree in Law
 • Need the flexible person

06-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านกฎหมาย
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีใบอนุญาตสภาทนายความ
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • จบเนติบัญฑิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Provide legal advice and opinion
 • Draft, review and revise all kinds of contract
 • Coordinate and contact with all stackholder

06-Dec-16

 

Applied
 • ห้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์ด้านกฎหมาย
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • degree in Law
 • More than 5 years Legal/Compliance experience
 • Healthcare, Pharmaceutical, Medical Device

06-Dec-16

 

Applied
 • To act as legal adviser to country legal support
 • Commercial contract, litigation, corporate laws
 • Conducts research on case law, legislation, others

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male age 27-35 years old
 • Bachelor’s degree in Law
 • 5 years experience in collection debt

06-Dec-16

 

Applied
 • Law Degree from High-ranked Law School
 • Manage legal affairs and Business ethics
 • Experienced and qualified lawyer

06-Dec-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • อายุระหว่าง 20-30ปี
 • ปฏิบัติงานที่ฉะเชิงเทราได้

06-Dec-16

THB20k - 35k /month

Applied
 • Procurement and Network Contracts , legal
 • counsel , changes , issuance , legislations
 • drafting and legal and agreements an

05-Dec-16

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

05-Dec-16

 

Applied
 • มีเงินเดือนประจำ เงินรางวัลพิเศษและโบนัส
 • มีเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการที่ดี
 • มีการส่งไปอบรมสัมมนาทางกฎหมายตลอดเวลา

05-Dec-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Graduate in Health & Occupation, Safety
 • Ensure compliance with OHSAS 18001 and ISO 14001
 • Certified as Hazardous Substance Controller

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • AML/CTF/FATCA
 • Legal and Compliance
 • Ensure compliance with regulatory framework

05-Dec-16

 

Applied
 • ให้ความเห็น ให้คำปรึกษา จัดทำนิติกรรมสัญญ
 • ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น
 • ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลปัญหา อุปสรรค

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • To act as provide legal support in litigation
 • To suport for corporate laws, regulations activity
 • Conducts research on case law, legislation, others

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Laws
 • 5 years' experience in business management
 • Good communication skills and ability

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 27 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขา กฎหมาย
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Law Compliance
 • การจัดทำ MOU
 • กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านนิติกรในบริษัทอุตสาหกรรม

05-Dec-16

 

Applied
 • Strong management skills
 • Good package and within BTS access
 • Take charge of litigation and dispute resolutions

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.