• จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ปฏิบัติงานที่ปราจีนบุรีหรือฉะเชิงเทราได้

4 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ปฏิบัติงานที่ปราจีนบุรีหรือฉะเชิงเทราได้

4 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • ฺBachelor of Law, Interested in Business Law
 • Compromise, Pleasant Personality, Fast Learner
 • Good command in English [TOEIC 550+]

4 hours ago

 

Applied
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป

4 hours ago

THB10k - 16k /month

Applied
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • อายุระหว่าง 20-30ปี
 • ปฏิบัติงานที่ฉะเชิงเทราได้

21-Jan-17

THB20k - 35k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male/Female age 27-35, Bachelor in Laws
 • 5 years experience in legal staff, HR
 • Max to 60,000 THB

21-Jan-17

 

Applied
 • Degree level
 • Fresh graduate only
 • Negotiable

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Drafting commercial agreements
 • Participating in contract negotiation
 • Advising on general legal issues such as corporate

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Having lawyer license.
 • Experience of working with a leading law firm.
 • Ability to organize and prioritize work.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male/ Female, between age 22 - 25 years old
 • Bachelor Degree or higher in Law
 • 0 – 2 years working experience in related field

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At least one year of experience in Corporate Legal
 • Experience in drafting, reviewing and revising
 • Pleasant personality with good interpersonal skill

20-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 37-50
 • Bachelor or Master degree in Law
 • More than 5 years of work experience

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Commercial and Investment Laws
 • Degree in Law, preferable in Commercial Law
 • 10 - 15 years experience in international law firm

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
 • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • วันทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

20-Jan-17

THB55k - 70k /month

Applied
 • รับผิดชอบภาระงานสอน
 • ผลิตผลงานวิจัย การบริการวิชาการ และงานประกันคุณภาพ
 • ให้คำปรึกษานักศึกษา นิเทศโครงการการเรียนรู้

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • LEGAL
 • LAWYER
 • COMPLIANCE

20-Jan-17

 

Applied
 • 5 years+ experience in legal field
 • Interest in legal pro bono sector
 • Strong English

20-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • หากเคยผ่านงานด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

20-Jan-17

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

20-Jan-17

 

Applied
 • Male, age 32-40 years old
 • Bachelor’s or Master's Degree in Law
 • At least 5 years experience in Legal, ER

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male/ Female, between age 35 - 40 years old
 • Bachelor Degree or higher in Law
 • Good knowledge of SET, SEC rules

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Logistics business activities, Commercial Law
 • Excellent English communication skills
 • Legal costs, Legal Risk Management

20-Jan-17

 

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • Familiar in engineering industry would be plus
 • Professional experience in the legal department

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • นิติศาสตร์ กฎหมาย
 • นิติกรรมสัญญา
 • อสังหาริมทรัทย์

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Laws.
 • 3-5 years of legal experience preferred.
 • Excellent command of written and spoken English.

20-Jan-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • เพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร
 • สำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายในระดับปริญญาตรี GPA 2.75

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Good benefit
 • Stable company
 • Good opportunity

20-Jan-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 10 ปี
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • มีประสบการณ์การให้คำปรึกษากฏหมาย

20-Jan-17

THB120k - 160k /month

Applied
 • LL.B degree from reputable university.
 • 8-10 years of experiences in law firms
 • Robust understanding of contracts, disputes, liabi

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • LL.B degree with lawyer’s license
 • 7 years of experiences in a major law firm
 • Robust understanding of contract law

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • LL.B degree from reputable university
 • 5 a years of experiences in law firms
 • Robust understanding of property law

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Laws, Business Administration
 • Proficiency in Thai and English (verbal & written)
 • 2- year experience or more in contract

20-Jan-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • minimum 2 years experience in legal and compliance
 • Bachelor’s degree in Law
 • Experience in working in real estate segment

20-Jan-17

 

Applied
 • Documental Legalization
 • Organize and analyze information
 • Prepare and help prepare written memo about legal

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Laws, Compliance
 • Experience in corporate commercial drafting
 • Able to communicate in English

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 27 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขา กฎหมาย
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years of experience in Corporate Legal
 • Drafting, reviewing and negotiating Commercial
 • Familiarity with Automotive Leasing business

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Lawyer License
 • Translate legal document
 • Age under 33 years old

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท นิติศาสตร์
 • เชียวชาญเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและสัญญาประเภทต่างๆ
 • มีทักษะในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และทางอาญา

19-Jan-17

 

Applied
 • Law, Commercial , Legal ,Tenders, Project ,Oil
 • Investment , construction, industry, Attorney
 • Contract ,Bonds, Insurance , Offshore

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Law
 • 8 years of legal practice required
 • Excellent in English Speaking, Writing, Listening

19-Jan-17

 

Applied
 • Tax and Legal consultant
 • Drafting and reviewing agreements
 • Master's degree in Laws is preferred.

19-Jan-17

 

Applied
 • 15 years working experience
 • Skill : Contract Law, Joint Venture
 • Good command in English

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Law
 • 10 years’ experience in international law firm
 • Good Knowledge of Commercial and Investment Laws

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • To perform complex activities regarding legal
 • Provide complicated legal advice
 • 5 years of legal in corporate governance

19-Jan-17

 

Applied
 • ตรวจร่างสัญญาและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
 • ปริญญาตรี และ/หรือ โท นิติศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in Legal management/ Lawyer
 • Real Estate Sector is preferable
 • University degree in Law

19-Jan-17

 

Applied
 • Master of Law (LL.M) from a foreign university
 • Listening,speaking,reading & writing in English
 • Good personality and friendliness

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage all legal document, litigation
 • Lawyer License
 • Good English

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.