• เพศหญิง/ชาย อายุไม่กิน 35 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น
 • ความคิดสร้างสรรค์/ ทัศนคติเชิงบวก / มีภาวะผู้นำสูง

02-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female age 25 -30 years old.
 • Bachelor's degree in related field.
 • Need experience 3 years in Legal.

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขากฎหมาย
 • มีประสบการณ์ในงานกฎหมายอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor degree or higher in Law
 • Good command of English

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in law or related field
 • A minimum of 1 - 3 years in law firm or working
 • Lawyer License of Lawyers council of Thailand

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Law with license
 • At least 2 years exp. in Drafting Supply Contracts
 • Good command of English and Computer literacy

30-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in Law
 • Experienced in law firm or as in-house legal
 • Good English skills

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible in providing legal services
 • Responsible for reviewing contract/agreements
 • To provide legal advice on all potential disputes

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Vocational Education or Bachelor's Degree
 • 1-2 years of experience in corporate field
 • Able to write and speak a basic English

30-Nov-16

 

Applied
 • degrees or higher in Laws from recognized
 • Minimum 2 years experiences of legal counsel
 • Lawyer License is required

30-Nov-16

 

Applied
 • At least one year of experience in Corporate Legal
 • Experience in drafting, reviewing and revising
 • Pleasant personality with good interpersonal skill

30-Nov-16

 

Applied
 • Male age 27-35 years old
 • Bachelor’s degree in Law
 • 5 years experience in collection debt

29-Nov-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • อายุระหว่าง 20-30ปี
 • ปฏิบัติงานที่ฉะเชิงเทราได้

29-Nov-16

THB20k - 35k /month

Applied
 • Law Compliance
 • การจัดทำ MOU
 • กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านนิติกรในบริษัทอุตสาหกรรม

28-Nov-16

 

Applied
 • Graduate in Health & Occupation, Safety
 • Ensure compliance with OHSAS 18001 and ISO 14001
 • Certified as Hazardous Substance Controller

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของบริษัท
 • เป็นตัวแทนบริษัทไปดำเนินการโอนที่ดิน /รับจำนอง
 • ร่างและตรวจสอบสัญญาของบริษัท

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Legal contract drafting in English
 • Bachelor degree in Law
 • Need the flexible person

28-Nov-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ปฏิบัติงานที่ปราจีนบุรีหรือฉะเชิงเทราได้

28-Nov-16

THB20k - 25k /month

Applied
 • Legal, Corporate Legal
 • Compliance
 • Law, Business Law

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • To work for a region head office of famous Japanes
 • To work for a good environment and atmosphere
 • Be able to brush up your skills

23-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท นิติศาสตร์
 • เชียวชาญเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและสัญญาประเภทต่างๆ
 • มีทักษะในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และทางอาญา

22-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.