• เพศชาย หรือ หญิง อายุ 27 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขา กฎหมาย
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Law
 • 8 years of legal practice required
 • Excellent in English Speaking, Writing, Listening

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Law
 • 10 years’ experience in international law firm
 • Good Knowledge of Commercial and Investment Laws

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience in Legal management/ Lawyer
 • Real Estate Sector is preferable
 • University degree in Law

23 hours ago

 

Applied
 • Minimum three (3) years of qualified experience
 • Legal, Civil and Commercial Law, Labour Law
 • Proactive, Hard working and diligent

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันการเงิน สินเชื่อ ตรวจสัญญา
 • จบนิติศาสตร์ จากในประเทศ และต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ร่างสัญญา

18-Jan-17

 

Applied
 • 10 - 15 years experience in international law firm
 • Experience in construction industry
 • Possess Attorney License

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 4 ปีขึ้นไป

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, 28-40 years old
 • Knowledge of International Law in ASEAN
 • Service mind and pleasant personality

17-Jan-17

 

Applied
 • Draft and review commercial contracts
 • Provide advice on legal matter
 • Coordinate with par

16-Jan-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Qualified to advise on Thai laws
 • Good law degree from a top local
 • Independent and confident with strong analytical

16-Jan-17

 

Applied
 • Knowledge of Commercial and Investment Laws
 • Degree in Law, preferable in Commercial Law
 • 10 - 15 years experience in international law firm

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.