• สัญชาติจีน (Native Chinese)
 • มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จบด้านการสอนหรือภาษาจีน
 • มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

10 hours ago

 

Applied
 • Doctorate (Preferred) or Master’s degree
 • Good leadership and supervisory skills
 • Assures IQA compliance in all functional areas

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การสอน
 • ภาระงานสอน งานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Digital Marketing
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการสอน

27-Feb-17

 

Applied
 • ออกแบบนิเทศศิลป์ และออกแบบผลิตภัณฑ์
 • กราฟิกดีไซน์
 • อาจารย์

27-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป
 • สามารถสอนเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษ
 • เวลางานที่ยืดหยุ่น

25-Feb-17

 

Applied
 • Native English Speaker
 • A good Technical Instruction
 • A good transmit or communication for the students

24-Feb-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in computer/ IT field
 • 3 yrs+ Exp in JAVA, SQL, Software Development
 • Exp in teaching/ as lecturer will be an advantage

23-Feb-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • teaching Front office management
 • 2-3 years relevant experience in front office
 • 5 days work office hours

23-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี โท เอก
 • เพศชาย เพศหญิง ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการสอน
 • วางแผน กำหนดหลักสูตร Course Outline

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.