• มีเงินเดือนประจำ เงินรางวัลพิเศษและโบนัส
 • มีเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการที่ดี
 • มีการส่งไปอบรมสัมมนาทางกฎหมายตลอดเวลา

17 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ติดตามเจรจาต่อรองในการชำระหนี้ของลูกค้า
 • ดูแลสัญญาเช่า-ซื้อ รถกอล์ฟ
 • มีประสบการณ์ในการติดตาม เร่งรัดหนี้สิน 1 ปี ขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
 • Law Compliance
 • การจัดทำ MOU
 • กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบอนุญาตทนายความ
 • มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการประสานงานที่ดี

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านนิติกรในบริษัทอุตสาหกรรม

23 hours ago

 

Applied
 • ติดตามเจรจาต่อรองในการชำระหนี้ของลูกค้า
 • ดูแลสัญญาเช่า-ซื้อ รถกอล์ฟ
 • มีประสบการณ์ในการติดตาม เร่งรัดหนี้สิน 1 ปี ขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
 • Special interest in Intellectual Property field
 • Male/Female, Fast Learner, Excellent English Skill
 • At least 2 years of work experience

04-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

04-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Law from Oversea/Thai University
 • Thai lawyer’s license is required.
 • Excellent command of Thai and English

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางกฎหมาย
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในงานกฎหมาย
 • มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วประมาณ 2-6 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • Provide advice on corporate and commercial laws
 • Minimum of 6 years of related experience
 • Can Do attitude, resourceful and time management

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Junior Corporate Lawyer
 • At least 2 years of experience or recent graduate
 • Ability to communicate in Thai and English

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 25 ปีขึ้น ปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพจะพิจารณาพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติต่างจังหวัดได้

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • •Age 25-40 Male or Female, Thai Nationality
 • •Overseeing compliance with SET’s rules
 • •Bachelor/Master Degree in Law from leading uni.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of law from leading university
 • experience with well-known MNC or listed company
 • Work independently and lead a team of lawyers

01-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิ.ปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ ,กฏหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านว่าความ และมีประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

01-Dec-16

 

Applied
 • จบนิติศาสตร์ บัณฑิต
 • ประสบการณ์ 5 ปี
 • ภาษาอังกฤษดี

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Law
 • Have 2-3 years of experience in law filed
 • Have knowledge and skills to answer for law

01-Dec-16

 

Applied
 • วุฒการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ด้านประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หรือมีประสบการณ์ในด้าน ว่าความ

01-Dec-16

 

Applied
 • Fluency in English (both oral and written)
 • Bachelor’s degree in Law
 • Excellent academic record

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์(ปี) : 1-2ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านกฎหมาย

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพทนายความจะพิจารณาเป็นพิเศษ

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years Legal working experience
 • Good computer skills
 • Good written and spoken in English

30-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Law with license
 • At least 2 years exp. in Drafting Supply Contracts
 • Good command of English and Computer literacy

30-Nov-16

 

Applied
 • Degree in Laws.
 • 5-10 years in leading financial institutional.
 • Good command of English.

30-Nov-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มีใบอนุญาตทนาย,ภาษาอังกฤษดี
 • ปฏิบัติงานจต่างจังหวัดได้,ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible in providing legal services
 • Responsible for reviewing contract/agreements
 • To provide legal advice on all potential disputes

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • - ชาย , อายุ 25 - 35 ปี,
 • - วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์,
 • มีใบอนุญาติว่าความ,

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years experience at law firm
 • Lawyer license and fluent English
 • Salary negotiable

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี/โท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Higher Degree in Laws
 • Providing Legal Advice and Opinion on Legal Issues
 • At least 3-5 years Experiences in Corporate Laws

27-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • งานสำรวจความเสียหายเกี่ยวกับประกันภัย
 • มีประสบการณ์ทนาย 1 ปี ขึ้นไป
 • ให้ความเห็นในเชิงกฎหมาย

25-Nov-16

 

Applied
 • Senior Lawyer
 • Senior Legal
 • Legal

24-Nov-16

THB30k - 45k /month

Applied
 • At least 3 years of working experience in IP
 • Salary 30-60k
 • Opportunity to travel to Japan

22-Nov-16

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality (Age between 23 – 28 years old)
 • Bachelor of Laws (LL.B.)
 • Thai lawyer license in required.

22-Nov-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพว่าความ
 • มีประสบการณ์ในการว่าความอย่างน้อย 5 ปี

18-Nov-16

 

Applied
 • 4 years corporate and commercial experience
 • Degree or higher in Law
 • hai national, male/female, aged 30 +

11-Nov-16

 

Applied
 • CORPORATE LAWYER
 • LL.M
 • International law firm

01-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.