• เจรจา ร่าง ตรวจสอบ สัญญา จดหมาย
 • รับผิดชอบงานจดทะเบียนต่างๆ ของบริษัท
 • รับผิดชอบงานคดี และ การละเมิดลิขสิทธิ์

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master of Laws (LL.M) and Bachelor of Laws (LL.B)
 • specific and foreign law on derivative transaction
 • Provide legal consultation and legal services

16 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการด้านเอกสารฟ้องคดี รวมถึงการฟ้องคดีต่างๆ
 • ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา
 • ตรวจร่างทำสัญญาเช่า บริการ จัดทำสัญญาจ้าง

16 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • *วันเสาร์ทำงานครึ่งวัน เวลา 08.30-12.00 น.

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • LL.B/LL.M
 • Researching laws and past judicial decisions
 • Fluency in both speaking and writing skills

17 hours ago

 

Applied
 • Lawyer
 • Bangkok
 • Mon-Fri

26-May-17

 

Applied
 • Junior Corporate Lawyer
 • At least 2 years of experience or recent graduate
 • Ability to communicate in Thai and English

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience from topnotch international law firm
 • Experience in Law or Legal
 • Lawyers

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree of Law or higher
 • good command of English and computer skill
 • 3-5 years experience in contract & legal advice

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors’ Degree in Law or graduation barrister
 • Experience 2 - 5 years’ experience in legal work
 • Experience in negotiating on behalf of clients

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา นิติศาสตร์
 • การทำงานด้านนิติกรอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการว่าความในศาล

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Higher Degree in Laws
 • Providing Legal Advice and Opinion on Legal Issues
 • At least 3-5 years Experiences in Corporate Laws

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Must have Lawyer License
 • Drafting/reviewing agreements, Legal documents
 • Good command of English

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการดำเนินคดี
 • มีใบอนุญาติที่สามารถว่าความได้ (Attorney License)

26-May-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางกฎหมาย
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในงานกฎหมาย
 • มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วประมาณ 2-6 ปี

26-May-17

 

Applied
 • 2-4 years' experience of drafting and reviewing
 • Member of the Thai Bar Association
 • Able to identify business risks

26-May-17

 

Applied
 • 2-3 years experience required
 • Degree in law
 • Proficiency in both Thai and English

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • รับวุฒิปวช-ป.ตรี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประกาศรับสมัครหลายตำแหน่งสนใจสอบถามได้ทันที
 • บริษัทกำลังเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage all legal document
 • Age between 27 - 29 Years old
 • Good English

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในงานกฎหมายภาษีอากร
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

25-May-17

 

Applied
 • Corporate law
 • Team player with good communication skill
 • Regulatory law and legal aspects

25-May-17

 

Applied
 • Fluent written and spoken English
 • 5 years’ litigation experience in finance industry
 • Thai Barrister at Laws is preferable

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of law or higher
 • Having Lawyer License
 • More than 5-year experience

25-May-17

 

Applied
 • 3-5 years experiences in corporate matters
 • All aspects of legal works
 • Fluent in English

25-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท ด้านนิติศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงิน
 • เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา

25-May-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Law degree and Lawyer License
 • Expertise in Capital Market and/or M&A's
 • Very good command of English

25-May-17

 

Applied
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี เกี่ยวกับงานเอกสารสัญญา

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (มีใบอนุญาตว่าความ)
 • มีประสบการณ์ว่าความไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

24-May-17

 

Applied
 • Senior Lawyer
 • Banking Law and BOT Regulations
 • At least 5 years working experience

24-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีใน บริษัท กฎหมาย
 • เงินเดือนต่อรองได้
 • มีใบอนุญาติทนายความและสื่อสารอังกฤษได้ดี

24-May-17

 

Applied
 • Minimum 3 years experience at law firm
 • Lawyer license and fluent English
 • Salary negotiable

24-May-17

 

Applied
 • รับผิดชอบคดีที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศ : ทั้งชายและหญิง อายุ : 20-40
 • ปริญญาตรี มีใบอนุญาตว่าความ(ตั๋วทนาย)แล้ว

24-May-17

 

Applied
 • To utilize your Japanese skill
 • To work in professional like atmosphere company
 • To work closely with Japanese MD

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านกฏหมาย, นิติกร 0-3 ปี

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of law or higher
 • 1 - 3 years experience in corporate matter
 • Fluent in English, both speaking and writing

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3 ปี
 • ร่างกฎระเบียบบริษัทฯ

23-May-17

 

Applied
 • Legal officer,Attorney,Lawyer,Legal consultancy
 • Lawyer License
 • new graduate job

23-May-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ด้านการทำนิติกรรมสัญญา 3 – 5 ปี
 • มีความรู้พื้นฐาน พรบ.มหาชน, พรบ. หลักทรัพย์

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น
 • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จากสภาทนายความ
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายเป็นอย่างดี

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 - 29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • ทำฟ้องร้องคดีเช่าซื้อ

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in law
 • Thai Nationality
 • Excellent command of spoken and written English

16-May-17

 

Applied
 • Thai national with Thai lawyer’s license
 • degree or Master’s degree in law
 • Have legal experience in law firm is preferred

03-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.