• รับผิดชอบเต็มรูปแบบของห้องปฎิบัติการสอบเทียบ
 • ทำการฝึกอบรมวิธีการสอบเทียบและการใช้เครื่องมือวัด
 • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการกระบวนการการการซ่อมสีและตัวถัง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในกระบวนการซ่อมสีตัวถัง

15-Feb-17

 

Applied
 • ten years of experience in an industrial chemistry
 • Familiarity with relevant QMS (e.g., ISO 9001)
 • Manage of all aspects of HSEQ

15-Feb-17

 

Applied
 • degree level or higher in Engineering
 • 8 + years of certification testing experience
 • Safety certification background is highly advantag

15-Feb-17

 

Applied
 • 10 years experience in an accredited laboratory
 • Degree in Microbiological, Food Science, Food Tech
 • experience in the Pathology Laboratories

15-Feb-17

 

Applied
 • Manage the staff and daily activity of the labs
 • Technical review of the equipment and facility
 • Coordinate training and qualification for new hire

27-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.