• ติดต่อ/ประสานงานกับลูกค้า
 • กำกับดูแลทีมให้ผลิตผลงานตอบโจทย์ลูกค้า
 • ติดตามกระบวนการทำงาน / ควบคุมงานให้ตรงตามเวลา

24-May-17

 

Applied
 • Control A/R invoice and DO in SAP system
 • Check sales tax report -1st each month
 • Commission calculation -3rd each month

23-May-17

 

Applied
 • Strategic Marketing
 • Knowledgeable in marketing research/ analysis/ CRM
 • MICE Industry

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in accounting or related fields
 • 1 or 2 years experience
 • Good command in English

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.