• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ทำรายการ Adjust ในระบบบัญชี
 • ทำสรุปประเภทค่าใช้จ่ายในส่วน Overhead งานโครงการ

15 mins ago

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years experience in admin, Issue Invoice
 • Maintain accounts receivable files
 • Collect data and prepare monthly sale invoice

22-May-17

 

Applied
 • Over 1-2 years of experience in Accounting (AR/AP)
 • Having experience in retail business is a big plus
 • Good understanding of basic accounting principles

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, 22-35 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 1-3 years working experience as accountant

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Have good command of business English
 • At least, 1 year working experience on Accounting
 • Working experience at Japanese company (Factory)

18-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • New graduated are welcome
 • Age not over 30 years old

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.