• จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 3 mths.,OT,Med Ins.,Mobile,Transportation
 • Very Famous Modern Japanese Trading Company
 • Exp. in Accounting

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • New graduated are welcome
 • Age not over 30 years old

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or related field
 • Good command of English
 • Computer literate ie. MS Office

18-Jan-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 22-35
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 1-5 years working experience

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจ ภงด.1,3,53 และ ภ.พ.30 ยื่นสรรพากร
 • มีความรู้ด้านบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีมาก่อนอย่างน้อย 5 ปี

18-Jan-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชีรับ-จ่าย
 • จัดทำบัญชี ภงด.1,3,53,30 ประกันสังคม
 • ปิดงบรายเดือน

17-Jan-17

 

Applied
 • Experience on all accounting function and all taxe
 • Good command of English skills
 • Salary range: 35,000-50,000 Baht

16-Jan-17

 

Applied
 • Maintain accounting records
 • Experience in ERP Accounting implementation
 • Accounting Standard knowledge

22-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.