• ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านการออกแบบเครื่องประดับ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม ILLUSTRATOR

11 hours ago

 

Applied
 • BA.or MA. in Fashion Design
 • Good technical and product development know-how
 • Strong English proficiency is preferred

29-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องประดับจิวเวลรี่
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบเครื่องประดับ
 • เขียนแบบ,ออกแบบเครื่องประดับ

26-Apr-17

 

Applied
 • มีความชำนาญในการเสก็ตภาพด้วยมือ (Hand Sketch)
 • สามารถใช้โปรแกรม PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR ได้
 • สนใจเรียนรู้เพิ่มเติม รักความก้าวหน้า

26-Apr-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถออกแบบ Booth และจัด Booth ได้

25-Apr-17

 

Applied
 • ใช้ jewel CAD ได้หรือมีพื้นฐานโปรแกรม CAD อื่น
 • รักความก้าวหน้า และพัฒนาตนเอง
 • สามารถใช้เครื่องปริ้นของ Solidscape ได้

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experience.
 • Excellent communication skills in English
 • Matrix

20-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.