• มีความรู้เกี่ยวกับ HTML5, CSS, JavaScript
  • ใช้งาน Framework เช่น Bootstrap ได้
  • มีความเข้าใจเรื่อง web speed google

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • Javascript Development
  • Mobile Development experience
  • Code and have fun!

25-Jun-17

 

Applied
  • Javascript Development
  • Mobile Development experience
  • Code and have fun!

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.