• วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Support มาอย่างน้อย 2 ปี
 • รวจสอบและตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • More than 3 years past working experience
 • Willingness to learn more about IT

3 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทางด้าน IT แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Computer Science/ Engineering, IT
 • Strong computer technical background
 • Fluency in English TOEIC 800+

3 hours ago

 

Applied
 • Provide SAP end users support
 • Keen in IT system & program usage
 • Good command of English

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in com-science, IT or related
 • Knowledge in windows, unix, z/OS, OS/400 or tandem
 • New graduates are welcome!

3 hours ago

 

Applied
 • IT Support
 • Hardware, Software
 • Computer

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Help Desk Support
 • Telecommunication
 • IT

14 hours ago

 

Applied
 • IT Help Desk Support
 • Telecommunication
 • IT

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ LAN,Network

27-Apr-17

 

Applied
 • Age : 22-30 years
 • Bachelor's Degree in Computer Engineering
 • Has good communication skill and service mind.

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งาน 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานได้ดี

26-Apr-17

 

Applied
 • Installing and configuring computer hardware
 • Setting up computer for new user
 • Investigating, diagnosing and solving software

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ปวส-ป.ตรี สาขาด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้พื้นฐานในการซ่อมแซมอุปกรณ์สารสนเทศ

25-Apr-17

 

Applied
 • Team leader for managing the IT ticketing system
 • Provide second tier technical end user support
 • Create and maintain Active Directory user accounts

25-Apr-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Age not over 25 years old
 • Degree in Computer, IT, and related
 • Good English Communication;New Graduate is welcome

24-Apr-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • มีความรู้เรื่อง Network ,CCTV และระบบโทรศัพท์
 • Setup ระบบ Network, ระบบ Lan
 • ซ่อมคอมพิวเตอร์หรือแก้ปัญหาเบื้องต้น

24-Apr-17

 

Applied
 • Design, Implement, maintenance and develop
 • Contact Center Software Solution and warehouse
 • VB.Net, Java, C#, VB6, DynamicAX, MS SQL, PHP,HTML

24-Apr-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Calling all IT Support Engineers
 • Work for one of Thailand's leading ecommerce firms
 • Role open to local and international applications

31-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.