• วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Support มาอย่างน้อย 2 ปี
 • รวจสอบและตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • More than 3 years past working experience
 • Willingness to learn more about IT

21-Apr-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทางด้าน IT แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

21-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์
 • ปริญญาตรีตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
 • ดูแลจัดหาซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Computer Science/ Engineering, IT
 • Strong computer technical background
 • Fluency in English TOEIC 800+

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in com-science, IT or related
 • Knowledge in windows, unix, z/OS, OS/400 or tandem
 • New graduates are welcome!

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ LAN,Network

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งาน 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานได้ดี

19-Apr-17

 

Applied
 • Age : 22-30 years
 • Bachelor's Degree in Computer Engineering
 • Has good communication skill and service mind.

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ปวส-ป.ตรี สาขาด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้พื้นฐานในการซ่อมแซมอุปกรณ์สารสนเทศ

18-Apr-17

 

Applied
 • Team leader for managing the IT ticketing system
 • Provide second tier technical end user support
 • Create and maintain Active Directory user accounts

18-Apr-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Immediate vacancy
 • Proficiency in English & Thai
 • Largest Land Sea Travel & Tours website in SE Asia

10-Apr-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Calling all IT Support Engineers
 • Work for one of Thailand's leading ecommerce firms
 • Role open to local and international applications

31-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in IT,Computer Science,Computer Engineering
 • 0-3 years’ experience in system development
 • Male must be exempt from military service

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.