• ดูแลด้านระบบ Hardware คอมพิวเตอร์
 • ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช-ปวส
 • มีความรู้ด้านระบบเทคนิคคอมพิวเตอร์ (Hardware)

1 hour ago

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in an IT security, IT auditor
 • Track and report KPIs of partners

1 hour ago

 

Applied
 • Age : 22-30 years
 • Bachelor's Degree in Computer Engineering
 • Has good communication skill and service mind.

26-Feb-17

 

Applied
 • 1-2 years experiences in IT support function
 • can communicate in English
 • Knowledge in Lan system

23-Feb-17

 

Applied
 • IT , Strategic , Researches, analyzes, reviews
 • business , industry,operating ,models , solution
 • system, design , MBA

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.