• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
  • ดูแล ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหาคอมพิวเตอร์

08-Dec-16

 

Applied
  • Degree in Computer Engineering, Computer Science
  • Experience as IT security policy, IT audit
  • Prior experience in PCI DSS, ISO27001

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Degree in Computer Science, Computer Engineering
  • Experience in an IT security, IT auditor
  • Track and report KPIs of partners

06-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.