• บริหารจัดการโครงการ (Project Management)
 • IT Consulting
 • Network and Application

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good knowledge of Data Management framework
 • IT Risk Management and IT Governance
 • Good English and Project management skill

3 hours ago

 

Applied
 • IT Service Management consulting
 • IT transformation project
 • Other IT Advisory related projects

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in IT project
 • Good analytical and problem solving skills
 • Good computer skills ; Microsoft Word, Excel

17 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in an IT security, IT auditor
 • Track and report KPIs of partners

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any related fields
 • 5 years of working experience in IT security
 • Broad knowledge base of product concepts

27-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถจัดทำโครงการได้ตามกำหนด
 • สามารถจัดหาข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสม

23-Feb-17

 

Applied
 • Good command of spoken and written in English
 • experience in Project Management
 • Strong leadership and Coaching skills

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Higher in IT,Computer Science
 • Experience in, IT project management
 • SAP, SQL and SAS skill will be advantage

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Information Technology
 • 5years of working experience in project management
 • Male must be exempt in military service

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.