• ปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Trouble shooting, Network LAN, WAN
 • Onsite IT Support
 • Outlook, Excel, Word, Power Point

02-Dec-16

 

Applied
 • Provide 1st level support on IT-related matters
 • Maintain and update IT infrastructure for office
 • Administer users and systems

01-Dec-16

 

Applied
 • IT Security Engineer
 • Minimum 5 years of experience
 • Chaengwattana Head Office

30-Nov-16

 

Applied
 • Experience in Oracle DBA.
 • Experience with Oracle Application.
 • Knowledge in business process is advantage.

28-Nov-16

 

Applied
 • Working experience 5-10 years in IT related field.
 • To have Windows Server and/or Linux knowledge
 • Design/Implement configurations

28-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.