• ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและตรวจสอบระบบงาน
 • พัฒนาระบบสนับสนุนงานกลยุทธ์สำนักตรวจสอบภายใน
 • พัฒนาทีมงานให้มีขีดความสามารถในการตรวจสอบระบบ

26-May-17

 

Applied
 • IT Audit, IT Audit Manager,
 • ERP, SAP, Oracle, Hyperion
 • CISA, CISM, ITIL, English communication skills

25-May-17

 

Applied
 • degree in Computer Science, Information Systems
 • 7 years of I.T. Audit experience in a bank
 • A good knowledge of Information Security

25-May-17

 

Applied
 • IT Auditor
 • CISA
 • CISSP

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science or Accounting
 • At least 2 years’ experience in IT Audit
 • Basic understanding of accounting , risk ,audit

25-May-17

 

Applied
 • IT Audit and Risk management
 • IT Governance
 • IT security management

24-May-17

 

Applied
 • B.A. in MIS, Comp.Sci.
 • Experience in IT or IT auditing ,Auditor
 • Improving control environment of IT system

24-May-17

 

Applied
 • At least 10 years experience in IT auditing
 • minimum 7 years experience in managerial level.
 • Master degree in Fin & Acct / Information Systems

24-May-17

 

Applied
 • Professional Manner
 • 5 years of experiences in Direct Field
 • Good Command of English

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in IT or related
 • Good knowledge in IT security
 • Minimum 2 years of working experience

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years of IT auditing experience
 • Master Degree in Telecom /IT/MIS /Computer Science
 • Knowledge in IT network & platforms, IT governance

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Information System
 • Experience in internal or external Audit 2-5 years
 • Good grasp of Computer-Aids Audit tools

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Information Systems
 • Exp.at least 10 years in Software developer,
 • Experience with ERP system (SAP, Oracle Finance)

22-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.