• วางแผน และดำเนินการพัฒนา iOS แอพลิเคชั่น
 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาเกี่ยวกับ IT,
 • ประสบการณ์การพัฒนา iOS Native Application

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Learn iOS and Android
 • Young start up environment
 • Competitive salary

17 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • 1 - 6 years experience in iOS or Android
 • Bachelor's Degree in Computer, IT or related
 • Having experience in developing Swift or JAVA

20-Feb-17

 

Applied
 • java android, iOS developer
 • mobile developer
 • objective-c

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการพัฒนา iOS แอพลิเคชั่น
 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาเกี่ยวกับ IT,
 • ประสบการณ์การพัฒนา iOS Native Application

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • iOS Developer
 • Work with and learn Android
 • 60,000-90,000 baht

15-Feb-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Excellent knowledge of Swift and/or Objective-C
 • Good understanding of OOP concepts and programming
 • Highly motivated with an ability to meet deadlines

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Computer Science
 • Strong in Objective C and Swift Programming
 • Strong in Object oriented programming concepts

14-Feb-17

 

Applied
 • "IOS Developer"
 • "objective c"
 • "angular js", json

09-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.