• ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์การเงิน หรือบริหารความเสียง
 • ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน
 • วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นของบริษัท

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in Investor Relations field
 • Investment Banking experience is preferable
 • Male or Female, age over 32 years

20-Oct-16

 

Applied
 • Manage IR programs, materials and activities
 • Monitor and analyze trading data
 • Maintain relationship with SET, media, investors

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์งานลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
 • ทำงานสื่อสารองค์กรสำหรับบริษัทมหาชน
 • มีประสบการณ์เตรียมรายงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • company secretary and investor relation
 • English proficiency
 • CSR

19-Oct-16

 

Applied
 • Manage communications in investment community
 • Build and foster good relationships with investors
 • Annual Report / Investor Kits / Factsheets

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน-บัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านประสานงานตลาดหลักทรัพย์
 • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.