• ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์หรือความรู้ด้าน ตราสารอนุพันธ์ (Future
 • ประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจที่ใกล้เคียง

6 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือโท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในสายงานหลักทรัพย์
 • ต้องมี Single License

14 hours ago

 

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านผลิตภัณฑ์การเงิน การลงทุน
 • ชอบการลงทุน การเงินเป็นชีวิตจิตใจ
 • อยากมี Passive Income แบบไม่มีวันหมด

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in related fields
 • Strong in communication and analytical skills
 • Energetic and good team player

28-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing, dealing and execution of trade
 • Possess Single License and /or Derivatives License
 • Buying and selling of local and foreign shares

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ผู้แนะนำการลงทุน
 • Wealth Management)
 • สาขาวิชาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

25-May-17

 

Applied
 • Investment Consultant
 • Asset Management
 • Investment Product

25-May-17

 

Applied
 • Senior Investment Consultant
 • To give investment advisory to client
 • Experience at least 3 years in Financial Business

24-May-17

 

Applied
 • Investment Consultant (Head Office / Branches)
 • To give investment advisory all financial to clien
 • Possess Single License (TFEX License is a plus)

17-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.