• เพศ หญิง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ล่ามแปลปรึกษาลูกค้าประเทศลาว, บริหารดูแลลูกค้า

3 hours ago

 

Applied
 • Female age 22-25 ,Bachelor in Japanese
 • Fresh Welcome / JLPT N3 / Good in Japanese
 • 20,000 - 25,000 THB + Excellent Benefits

3 hours ago

 

Applied
 • Interpret duty in factory
 • 5 years experience in related field.
 • Good command in Japanese & English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in new setup company
 • Working location is convenience for transportation
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 20 - 40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ หากมีประสบการณ์ ด้านภาษาเกาหลี
 • ยินดีรับ นักศึกษาจบใหม่ สายภาษาเกาหลี

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ทำหน้าที่เป็นล่ามไทยจีน - จีนไทยให้กรรมการบริษัทฯ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • ติดต่อกับหน่วยงานราชการ

3 hours ago

 

Applied
 • ทำหน้าที่เป็นล่ามไทยจีน - จีนไทยให้กรรมการบริษัทฯ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • ติดต่อกับหน่วยงานราชการ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 22-45
 • ระดับภาษาญี่ปุ่น N2-N1
 • ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Art in Japanese
 • Japanese language proficiency test level L2 or N2
 • Strong Japanese-English language

3 hours ago

 

Applied
 • Translate from Japanese into Thai
 • 3 years experience
 • Bachelor's degree in Japanese Language

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป
 • หาก N3 ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์แปลในส่วนงาน Admin และ Production

3 hours ago

 

Applied
 • Male/Female , age 23-35years
 • Bachelor's degree in any related field
 • Good interpersonal and Communication skills

3 hours ago

 

Applied
 • อายุ : 22-35 ปี
 • เพศ : ชายหรือหญิง
 • วุฒิปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • อายุ : 22-35 ปี
 • เพศ : ชายหรือหญิง
 • วุฒิปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • Male, Female 23-35 years old / New grad OK
 • Fluent Japanese (N2) / Good command in English
 • Trading company, BTS & MRT Line

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโทในสาขาธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

3 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • opportunity to be part of leading Japanese company
 • utilize your skills in sales and engineering
 • Attractive remuneration package

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถพูด ฟัง ภาษาจีนกลางได้เป็นอย่างดี

3 hours ago

 

Applied
 • Japanese – English Japanese : N2 up
 • TOEIC : 550 Japanese N1 or N2
 • Salary > Max 60,000

3 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Coordinate between Japanese and Thai staff
 • Translate document and meeting
 • Take responsibilities in Production control

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female age 28-32 ,Bachelor in related field
 • JLPT N3- N1, 25K - 50K ,Good in Japanese & English
 • 30,000 - 50,000 THB ++

3 hours ago

 

Applied
 • แปลเอกสาร ไทย-จีน, จีน-ไทย
 • Can Translate Chinese & Thai Language
 • Have a skill of translator

3 hours ago

 

Applied
 • N2 or equivalent Japanese language.
 • Responsible for interpreting and translating.
 • Female, Thai Nationality, 25~35 years old.

3 hours ago

 

Applied
 • New graduate is welcome
 • Work at convenient place 3 minutes walking
 • To consider your next career path

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work with one of the long-term history companies
 • To study about Japanese food business
 • To work with expanding company

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Japanese Interpreter/Co-ordinate activities
 • Bachelor's Degree in Japanese Language
 • Experience 0-2 year in manufacturing

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถสื่อสารระหว่างคนไทยและคนเกาหลีได้

3 hours ago

 

Applied
 • ล่ามภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2
 • เงินเดือนตามประสบการณ์
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

22-Oct-16

THB30k - 35k /month

Applied
 • 3 years experiences in translating or interpreting
 • Check translations of technical terms
 • Proofread, edit, and revise translated materials

22-Oct-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Japanese interpreter.
 • Certificated Japanese Language Level N1 or N2.
 • Bachelor’s degree or higher in any related field.

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 2 - 8 years’ experience as Japanese Interpreter
 • Good or Fluent command in Japanese language N2-N1
 • Up Country (Chachoeng Sao, Rayong and Chonburi)

22-Oct-16

 

Applied
 • Can communicate between Japanese and Thai Staff
 • Translate the document from Thai language
 • Interpreter between Thai staff and Japanese staff

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เน้นการสื่อสารภาษาจีน
 • สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ทุกประเภท
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • ดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
 • จัดทำรายงานการประชุม

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย1ปี

21-Oct-16

 

Applied
 • แปลงานที่ประเทศญี่ปุ่น
 • แปลงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ระดับ N1,N2

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female age 25-40 years old
 • Bachelor's degree in any field
 • 3 years experience in related field

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Female, Age Between 25 - 30 years old
 • 2 years of Japanese interpretation/translator.
 • Japanese Level 1, 2

21-Oct-16

 

Applied
 • Female only, age 22-30 years old
 • Fluent in Japanese (JLPT N1-2)
 • New graduates are welcome

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 25-40 years old
 • Bachelor’s degree in related fields
 • At least 2-3 years of experience in translation

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Female only, age 24-35 years old
 • Fluent in Japanese (JLPT N1-2)
 • 1-3 years experience in Japanese Interpreter

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาเวียดนามได้
 • มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ
 • ติดต่อสื่อสารประสานงานภายในและนอกองค์กร

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • แปลเอกสารภาษาจีน-ไทย, ไทย-จีน
 • เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างคนจีนกับคนไทย
 • แปลในที่ประชุม

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Excellent writing skills and command English
 • Subject matter knowledge
 • Female aged not over 35

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Nationality : Thai /Female, age not over 35 years
 • Good command in English (TOEIC 600 up)/JLPT N2 up
 • Have experience about Automotive or Factory field

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น หรือกรณีศึกษาที่ต่างประเทศ
 • ผ่านการทดสอบได้ระดับ N2 ขึ้นไป
 • สามารถพูด อ่าน เขียน และแปลภาษาญี่ปุ่นได้ดี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any fields, Science field
 • At least 5 years experience in interpreter
 • Good command in Japanese Language

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.