• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

27-Jun-17

 

Applied
 • Any nationality, Male / Female aged up to 35 years
 • Fluent English, Chinese is appreciated
 • Experience in Customer Service

27-Jun-17

 

Applied
 • Customer Service English Skill (TOEIC 850+)
 • Shift work, 5 days per week
 • Bachelor degree

27-Jun-17

 

Applied
 • 日本で働く!!in Saitama
 • Fluent both Japanese and English (JLPT level N1)
 • Exp. in International Coordinator, in Japan is adv

27-Jun-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Fluent in English
 • Handle Roadside Assistance cases
 • Previous experience in a customer service

27-Jun-17

 

Applied
 • Fluent Command in English
 • International Coordinator/Assistant
 • Min. 3-5 years experience

26-Jun-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้

22-Jun-17

 

Applied
 • มีโอกาสก้าวหน้าตามสายงาน
 • รายได้ดี การปรับเงินเดือนและโบนัสดี
 • ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานบริษัท

22-Jun-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปี
 • ประสบการณ์ 5-10 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตได้ดี

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.