• ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการตรวจสอบภายใน
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน 1-3 ปี
 • มีทักษะในการประสานงานดี สามารถรับภาวะกดกันได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานด้านการตรวจสอบภายใน

5 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

15 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in working related fields.
 • At least 1 yr exp. in Internal/external audit
 • Good english and team work

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Audit
 • Internal Audit
 • Digital Audit

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or higher degree in Accounting
 • At least 2 years in Internal Audit
 • Insurance knowledge is preferable.

15 hours ago

 

Applied
 • Perform the full audit cycle including risk assess
 • Determine internal audit scope and develop plans
 • Obtain, analyze and evaluate documentation

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบสาขาต่างๆในเครือ , ตรวจสอบงานบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • Age 25-27 Years / Male or Female
 • degree in Auditing, Accounting, Business Admin
 • 1-3 years’ experience in Audit function

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit
 • IA
 • Manufacturing

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • 0- 2 years experience in auditing
 • Ability to travel upcountry for branch audit

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • At least 3 years experience in internal audit
 • Good analytical and interpersonal skill

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • Manager 10 years experience in internal audit
 • Assistant Manager 6 years in internal audit

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA in Science, Engineering,Business Administration
 • Good communication of English and PC literate.
 • Able to work in Lamphun province

15 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years in Internal Audit and/or External
 • Good in computer skills i.e. MS Office, SAP.
 • Solid knowledge of Auditing Standards.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for Internal Audit plan
 • Periodic audit study to identify area of risk
 • Advise internal team of good internal control

15 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Strong background in internal audit from banking
 • Strong leadership and communication skills
 • Fluent in English is a must

15 hours ago

 

Applied
 • Coordination between customers and factories
 • Degree or higher in Corporate Governance, Auditing
 • Thai nationality, age between 30-40 years old

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years of experience in Internal Audit
 • Degree or higher in Corporate Governance
 • To perform fieldwork audit

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • English and computer in excellent command
 • 5 years of experience for internal audit
 • Bachelor Degree in Accounting or Related field

15 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years working experience in Internal Audit
 • Able to work at a sugar factory.
 • Salary 20+K or above, 5 days working

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or relate field.
 • Experience in internal or external audit field.
 • Good command of English.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Retail
 • Wholesaler
 • Distrobution

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in auditing, Accounting.
 • Good command of written and spoken English.
 • Computer literate in MS Office.

22-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ทำงานที่จ.ฉะเชิงเทรา หรือที่จ.ปราจีนบุรีได้

22-Jan-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

22-Jan-17

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

22-Jan-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ทำงานที่จ.ฉะเชิงเทรา หรือที่จ.ปราจีนบุรีได้

22-Jan-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

22-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting, Statistics
 • 3 years of experiences in Audit
 • Good command of written and spoken in English

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • At least 5-7 years of experience in related field
 • Good command of English and MS.Office

20-Jan-17

 

Applied
 • ดำเนินงานงานตรวจสอบตามกลุ่มงาน
 • สรุปผลและทำแผนงานแก้ไข
 • ป.ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Process Audit Experience
 • Good command in English
 • Able to travel and work in upcountry

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • internal audit, compliance, risk management
 • audit plan, audit program, internal control
 • Accounting, CIA, FMCG

20-Jan-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or Master in Accounting Finance Audit
 • Good communication skills in Thai and English
 • 5-7 years in professional audit experience

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accountancy and BA
 • At least 2 years working experience
 • Able to travel, good communication skill in Eng

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ,การเงิน
 • ประสบการด้าน Internal Audit อย่างน้อย 2- 3 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Accounting, Business Administration.
 • Thai Male or female age between 30-35 years old.
 • Good command of English.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • รวบรวมข้อมูล เอกสารจากการเข้าตรวจสอบหน่วยงาน
 • เข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เก่งการประสานงาน

20-Jan-17

 

Applied
 • 10+ years experience in managing Internal Auditing
 • Degree in Accounting
 • Able to travel overseas to audit overseas

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Financial Audit
 • Operational Audit
 • Certified Public Accountant (preferable)

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit
 • Internal Control
 • Operational and Compliance Audit

20-Jan-17

 

Applied
 • A university degree, preferably in business
 • 8++ years of relevant experience in Internal Audit
 • Audit experience in the Oil and Gas industry

20-Jan-17

 

Applied
 • CPA qualification OR MBA degreerequired
 • Good command of English language
 • Excellent interpersonal qualities

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง- ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ 2 ปี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียนได้ดี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 6 - 8 years in Internal Audit
 • Enterprise risk management
 • Corporate governance

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-25 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • ประสบการณ์ 0 - 2 ปี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.