• ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายใน
 • การวางระบบบัญชี 3 ปีขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3 ปี
 • ร่างกฎระเบียบบริษัทฯ

22-Jul-17

 

Applied
 • Experiences in Internal Audit
 • Experienced in Securities Business
 • Good command of English.

21-Jul-17

 

Applied
 • Responsible conducting field investigations
 • More than 5 Years of working experiences
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin

21-Jul-17

 

Applied
 • Internal Audit
 • Good Communication in English
 • Excellent in Microsoft Office

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Internal Audit
 • Good Communication in English
 • Excellent in Microsoft Office

21-Jul-17

 

Applied
 • Internal Audit Finance Audit
 • Automotive Industry
 • Working Monday - Friday

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Internal Audit or External Audit.
 • CPA / CIA is an optional.
 • Good command of spoken and written English.

21-Jul-17

 

Applied
 • Internal Audit
 • Have a better knowledge of ISO9001
 • Experience in QMR and ISO controlling

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience of J-SOX, Financial Planning.
 • Age 28 - 37 Years old.
 • Good command of English

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เตรียมข้อมูลหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
 • ดำเนินการตรวจสอบตาม Audit Program
 • จัดทำสรุปผล ข้อเสนอแนะ และ รายงานการตรวจสอบ

21-Jul-17

 

Applied
 • At least 1 year-experience in Internal Audit
 • Good English communication skills
 • Internal Audit

21-Jul-17

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์/IT / อื่นๆที่เกี่ยว
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านระบบสารสนเทศได้
 • มีความรู้ด้าน SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jul-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ, บริหารบัญชี
 • ควรมีประสบการณ์ในสายงานค้าปลีกอย่างน้อย 2 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • IT Auditor, Internal Auditor
 • 1-3 years experienced in related field
 • Can travel to upcountry

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality only
 • Bachelor or Master Degree in Accounting/Finance
 • CIA or CPA qualification will be an advantage

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • age 30 - 40 years old
 • degree in Business Administration
 • 5 years of experience in internal audit

21-Jul-17

 

Applied
 • Master's or Bachelor's degree in Accounting
 • At least 3 years' experience in data
 • Strong analytical, interpersonal and communication

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 28 years old up
 • Degree or higher in Accounting/Finance
 • 3 - 5 years experience in Internal Audit

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Leasing
 • Finance company
 • CPA license

21-Jul-17

 

Applied
 • Internal Audit
 • Auditor
 • Finance

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

20-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมมาตรฐานงานบริการลูกค้าหน้าร้าน
 • ควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในสาขา
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

20-Jul-17

 

Applied
 • Internal Audit, ตรวจสอบ, IT
 • ตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบ IT

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Internal Auditor
 • Retail
 • auditing business operation process

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting or related
 • 2-3 years of experience in Accounting field
 • Experience in Captive Finance Business

20-Jul-17

 

Applied
 • Exp. in internal audit of hospitality business
 • Familiar with Compliance under SET/SEC regulations
 • Assists Internal Audit Manager, Audit Committee

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 yrs experience Audit with ERP system
 • Good command of English (prefer TOEIC >550)
 • Knowledge of internal controls, risk assessment

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Placement would be in Bangkok
 • Bachelor degree in Finance or Accounting
 • 1 year working experience as Internal Control

20-Jul-17

 

Applied
 • Set up and manage the annual audit plan
 • Lead and supervise the audit team and execute
 • Follow up implementation of all previous audit

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 38 years old up
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in Account
 • 7 years’ experience in internal audit

20-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน IT Auditor, Auditor จากธนาคาร
 • ละเอียดรอบคอบและมีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • ตรวจสอบสินเชื่อ ตรวจสอบสารสนเทศ

20-Jul-17

 

Applied
 • Internal Audit
 • Auditor
 • 3 years experience of internal and external audit

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี-โท มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านและเขียน

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in internal or external auditing
 • Can work in aboard is desirable
 • Excellent command of written and spoken English

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Exp in internal or external auditing
 • Exp in Accounting & Finance, Business Management
 • Ability to work in oversea (Vietnam)

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 15 years experience in risk-based auditing
 • CPA,CIA is preferred
 • Knowledge in oil & gas, subsea business

20-Jul-17

 

Applied
 • degree or higher in Financial Accounting
 • Minimum 5-10 years experiences in Life Insurance
 • Qualification in CIA, CPA will be advantage

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 8 years work experience in External
 • Positive attitude at work and good team player
 • Fluent in English both written and spoken

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years working experience in Internal Audit
 • Able to work at a sugar factory.
 • Salary 20+K or above, 5 days working

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Account or related field
 • Good command of English
 • Understanding standard of IIA

19-Jul-17

 

Applied
 • Male or Female, age not over 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting or a related field
 • 3 years’ experience as an Auditor

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • CPA qualification OR MBA degreerequired
 • Good command of English language
 • Excellent interpersonal qualities

19-Jul-17

 

Applied
 • Certified Internal Audit (CIA) or (CGAP)
 • Certified Fraud Examiner (CFE) / (CPA).
 • Experience in Internal Auditing

19-Jul-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Prepare audit program.
 • Provide consulting work about internal controls
 • Draft audit report

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.