• ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ตรวจสอบภายใน
 • ทำงานในด้านการตรวจสอบภายในองค์กร 2 ปีขึ้นไป

49 mins ago

 

Applied
 • Bachelor or higher degree in Accounting
 • 5 years in Internal Audit and/or External Audit
 • Review working papers of audit team

49 mins ago

 

Applied
 • Bachelor degree from a recognized university
 • Minimum 4 years of relevant experience in auditing
 • Knowledge of Lao or Thai is an advantage

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เตรียมข้อมูลหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
 • ดำเนินการตรวจสอบตาม Audit Program
 • จัดทำสรุปผล ข้อเสนอแนะ และ รายงานการตรวจสอบ

50 mins ago

 

Applied
 • At least 6-8 years of experience
 • CPA or CIA is preferred
 • Compliance, Risk management & Internal Audit

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting, Finance
 • Minimum of 5 years working experience in auditing
 • Experience in the insurance or financial service

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 22 - 32 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • 1-3 years of experiences in Internal Audit .

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Min. 5 years experience in Internal Audit
 • Good analytical and systematic thinking
 • Good command of English

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ประชุมเปิดงาน แนะนำตัว แจ้งวัตถุประสงค์, ขอบเขตงาน
 • ตรวจรับเอกสารตามรายการที่แจ้งล่วงหน้า
 • ตรวจสอบระบบงานตามวิธีการและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • internal audit
 • audit
 • internal control

51 mins ago

 

Applied
 • Bachelor degree in working related fields.
 • At least 1 yr exp. in Internal/external audit
 • Good english and team work

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-8 year of working experience in Internal Audit
 • CIA & CPA certificate
 • International work experience preferred

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 6 - 8 years in Internal Audit
 • Enterprise risk management
 • Corporate governance

51 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting or related
 • Preferable to have 1-2 years experiences
 • Perform audit work in a professional manner

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years' experience in Audit
 • Prepare annual audit plan and present to AC or BOD
 • Identify factors and report for improvement

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
 • มีประสบการณ์โดยตรงในสายงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

52 mins ago

 

Applied
 • A university degree, preferably in business
 • 8++ years of relevant experience in Internal Audit
 • Audit experience in the Oil and Gas industry

52 mins ago

 

Applied
 • Degree in Accounting or related fields
 • Male or female, aged 25- 35 years old
 • Holder of CIA, Certified Internal Auditor

52 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานตรวจสอบบัญชี
 • มีประสบการณ์จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

52 mins ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality only
 • Bachelor’s degree or MBA in Accounting / Finance
 • experience in management level

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree Related
 • 10 years of experience in the job
 • Male / Female

52 mins ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชี
 • มีความรู้และความเข้าใจหลักการบัญชีและภาษีอากร
 • ปฎิบัติงานที่คลังน้ำมันดอนเมือง

52 mins ago

 

Applied
 • Construction of Internal Control systems (J-Sox)
 • 3 years’ experience as “Accounting & Finance"
 • Good English and knowledge in Tax, BOI promotion

53 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์งานด้านการตรวจสอบภายใน

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ต้องการก้าวหน้าในสายงาน Internal Audit
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถในการสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Audit
 • Operational Audit
 • Certified Public Accountant (preferable)

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยง(Compliance Audit)
 • สามารถจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์ภายในได้

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ
 • ปริญญาตรีบัญชีเท่านั้น
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

21-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, age under 30 years old
 • Bachelor’s degree or more in Accounting/Financial
 • 1 year exp in Internal Auditor, Auditor

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

21-Oct-16

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

21-Oct-16

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance,Accounting.
 • Good command of English and computer.
 • Ability to work independently.

21-Oct-16

 

Applied
 • 1-2 years working experience in Internal Audit
 • Able to work at a sugar factory.
 • Salary 20+K or above, 5 days working

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเทคโนโลยี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • auditor, consolidate, risk management, financial
 • CPA, balance sheet, cash flow, assistant auditor
 • internal audit, external audit, accounting

21-Oct-16

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

21-Oct-16

 

Applied
 • internal audit, ERP, SAP, finance, economics,
 • accountancy, document process, risk management
 • flowchart, english

21-Oct-16

 

Applied
 • Audit financial, operational and system
 • Good command of English
 • Strong knowledge of J-SOX

21-Oct-16

 

Applied
 • Minimum 2 years of internal audit experience.
 • To be a valued member of the Internal Audit.
 • Professional Accounting Qualification.

21-Oct-16

 

Applied
 • English and computer in excellent command
 • 5 years of experience for internal audit
 • Bachelor Degree in Accounting or Related field

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ป.ตรี สาขาบัญชี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

20-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบภายใน หรือ งานสอบบัญชี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี
 • วางแผนงานตรวจสอบประจำปี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 1 years of relevant working experience.
 • Audit of securities business would be advantage.
 • Good verbal and writing skills in English.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Minimum two (2) years experience
 • Be able to travel and work in up–country

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Laws, Accounting
 • Good Knowledge in Securities Business.
 • Good Command of English.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.