• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั่น
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน 2 ปีขึ้นไป

1 hour ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • At least 3 years experience
 • BS, BA, or higher in Accounting, IT, Business
 • Good command in English,

1 hour ago

 

Applied
 • Male/Female, Age 28 years old up
 • Degree or higher in Accounting/Finance
 • 3 - 5 years experience in Internal Audit

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit planning
 • Qualified accountant
 • Excellent command of English

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบประกันชีวิต
 • ขยันอดทน

4 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 yrs experience Audit with ERP system
 • Good command of English (prefer TOEIC >550)
 • Knowledge of internal controls, risk assessment

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong background from big 4 audit firm
 • CPA / CIA preferred
 • Fluent English

10 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมมาตรฐานงานบริการลูกค้าหน้าร้าน
 • ควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในสาขา
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

10 hours ago

 

Applied
 • Accounting
 • ผู้ตรวจสอบ
 • Internal Audit

10 hours ago

 

Applied
 • Auditing company branch operations
 • 3-5 years’ experience in auditing
 • Experience in the FMCG retail industry

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit
 • Audit evaluation internal control system
 • provide general consultant on control activities

10 hours ago

 

Applied
 • Fluent English
 • Has experience in auditing IT projects
 • Financial audit background is welcomed

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or master’s degree in accounting
 • At least 5 years experience as an internal auditor
 • Experience in the manufacturing industry is a plus

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 8 - 10 years of experience in Internal auditing
 • Operational auditing, Insurance business knowledge
 • Fluent in English, CIA is preferable

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • จบป.ตรี สาขาบัญชี ตรวจสอบภายใน
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • Thai native speaker
 • Degree holder or above in Finance / Accounting
 • Minimum 5 years solid internal audit

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี-โท มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านและเขียน

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้่นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ใช้สื่อสาร

10 hours ago

 

Applied
 • Experience in internal or external auditing
 • Can work in aboard is desirable
 • Excellent command of written and spoken English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp in internal or external auditing
 • Exp in Accounting & Finance, Business Management
 • Ability to work in oversea (Vietnam)

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Audit Department
 • Experience in Internal Audit
 • Audit firm and/or Finance company

10 hours ago

 

Applied
 • Min. 4 years experience in Internal Audit
 • Good analytical and systematic thinking
 • Good command of English

25-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Min. 4 years experience in Internal Audit
 • Good analytical and systematic thinking
 • Good command of English

25-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลตรวจสอบสต๊อกสินค้า,ปรับยอดสินค้าคงเหลือ
 • ปริญญาตรี–ปริญญาโท สาขาบัญชี.การเงิน.บริหารธุรกิจ
 • การคิดเชิงวิเคราะห์, วิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข

25-Jun-17

 

Applied
 • Female, Age at least 23 years old
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2 – 3 years experience in Internal audit

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายใน
 • การวางระบบบัญชี 3 ปีขึ้นไป

24-Jun-17

 

Applied
 • Engagement planning: identify key process/system
 • To work with famous Japanese leasing company
 • To distribute and develop experience in Internal

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience as an internal auditor
 • Bachelor or master’s degree in accounting
 • Analysing risks, controls and processes

23-Jun-17

 

Applied
 • Leasing
 • Finance company
 • CPA license

23-Jun-17

 

Applied
 • Male or Female, Age 23 years old up
 • Good Analytical thinking, Communication
 • Good command in Computer Program

23-Jun-17

 

Applied
 • BS in Engineering or related field.
 • TS16949 background with internal audit
 • Experience in internal or supplier audit.

23-Jun-17

 

Applied
 • Internal Audit, IT Audit
 • CIA, CPA, CISA, CCNA, CCNP, COSO
 • IT

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit, ตรวจสอบ, IT
 • ตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบ IT

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 28-40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

23-Jun-17

 

Applied
 • Female, age between 25 – 30 years old
 • Bachelor degree in accounting, finance
 • 1-5 years of experience in internal audit

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 25-40 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Risk Management & Internal Audit
 • risk management strategies and plans
 • Bank,Service,Retail, Audit Firm, FMCG Exp.

23-Jun-17

 

Applied
 • งานตรวจสอบภายใน สถาบันการเงิน
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Internal audit manager
 • Japanese manufacturing business
 • cpa

23-Jun-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Business Admin, Finance or Accounting
 • Min. 5 yrs in IA, Governance, Risks or Assurance
 • Good English & strong communication, leadership

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 3-4 years of experience in Internal Audit
 • Good command of English both spoken and written

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 years of relevant accounting experience
 • Experience with SOX Compliance in IT Business
 • Good English communication

23-Jun-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Strong background in internal audit from banking
 • Strong leadership and communication skills
 • Fluent in English is a must

23-Jun-17

 

Applied
 • 30-40 years old
 • Able to travel overseas occasionally
 • Identify and assess risks to design

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in Accounting Finance Audit
 • Good communication skills in Thai and English
 • 7-10 years in professional audit experience

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Good salary
 • Good location
 • Good career path

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • internal Audit
 • PWC,EY,KPMG,Deloite
 • bank

22-Jun-17

 

Applied
 • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ในสถาบันการเงิน
 • ประสบการณ์ด้าน IT Audit จะได้รับการพิจารณา

22-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.