• จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

25-Mar-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 3-5 years’ experience in Internal Auditor
 • To audit adequacy of business operations
 • Proven working experience as Internal Auditor

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Set Program of internal verification for 20 firms
 • Control and display the result of analysis
 • Suggest ways to control risky internal control

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Retail or Store auditing background experience
 • At least 5 years in Internal Audit
 • Proactive, Positive attitude

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • audit background
 • COSO
 • bachelor degree in accounting

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor or Master Degree in Accounting, Finance
 • Minimum of 5 years working experience in auditing
 • Experience in the insurance or financial service

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 5 ปี (2 ปีในระดับผู้จัดการ)
 • มีความสนใจในงานระบบคุณภาพ ISO 9001

24-Mar-17

 

Applied
 • - มีความรู้ในงาน Internal Audit สำหรับบริษัทมหาชน
 • - สามารถวางแผนงาน และปฎิบัติงานตามแผน Audit ได้
 • - มีความสามารถในการตรวจสอบระบบการทำงานได้ดี

24-Mar-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Internal Audit
 • Good Communication in English
 • Excellent in Microsoft Office

24-Mar-17

 

Applied
 • Prepare audit report in line with approved
 • supervise the internal audit team
 • Advise management on the resourcing requirements

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย ปริญญตรี หรือสูงกว่า
 • มีวุฒิบัติ CIA (Certified Internal Audit)
 • มีประสบการณ์บริหารงานตรวจสอบบริษัทมหาชน

23-Mar-17

 

Applied
 • internal audit, internal control, risk assessment,
 • internal audit head, corrective action,
 • annual audit plan, audit program, audit findings

23-Mar-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ตรวจสอบสาขาต่างๆในเครือ , ตรวจสอบงานบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ ทำงาน ด้านงานตรวจสอบอย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีทักษะการเจรจาติดต่อสื่อสาร / ประสานงานที่ดี
 • ตรวจสอบงาน / โครงการที่ได้รับมอบหมาย

23-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ Excel , Assess, ACL โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆได้ดี

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี-โท มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านและเขียน

22-Mar-17

THB55k - 120k /month

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Accounting
 • 5 years of experience as an internal auditor
 • CIA, CPA, CISA certificate is a plus

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Audit
 • Wholesale/Retailer
 • Fraud, Internal control, Internal audit

22-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • internal audit, ERP, SAP, finance, economics,
 • accountancy, document process, risk management
 • flowchart, english

22-Mar-17

 

Applied
 • Internal Audit
 • Management Level
 • 10-15 years in external / internal audit

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 - 5 years of public accounting/ internal audit
 • Develop quality risk control matrices/ audit plan
 • analysis business process to manage risk

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • CPA/CIA is a plus benefit.
 • Proficiency in Microsoft applications.

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการ การจัดทำการประเมินความเสี่ยง
 • บริหารจัดการ การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
 • ติดตามและสอบทานการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Strong background in auditing
 • Good English communication skills

21-Mar-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • Min. 5 years experience in Internal Audit
 • Good analytical and systematic thinking
 • Good command of English

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบในธุรกิจธนาคารอย่างน้อย3ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงินการธน

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 6 - 8 years in Internal Audit
 • Enterprise risk management
 • Corporate governance

21-Mar-17

 

Applied
 • Internal Audit Manager
 • Audit Manager
 • Internal Control

20-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degrees or Higher in Accounting
 • At least 5 years experience in Internal Audit
 • Strong analytical skill

20-Mar-17

 

Applied
 • Manage Internal Audit function
 • Develop annual internal audit plan
 • Prepare written audit reports

20-Mar-17

 

Applied
 • Internal Audit planning
 • Qualified accountant - CPA required
 • Excellent command of English

20-Mar-17

 

Applied
 • CPA qualification OR MBA degreerequired
 • Good command of English language
 • Excellent interpersonal qualities

20-Mar-17

 

Applied
 • Managing the Quality Management System audit
 • Reporting to top management on the performance
 • Leading internal training for quality control

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Involve in audit planning, develop audit program
 • Ensure work papaers contain adequate evidence
 • Lead audit fieldwork to meet cost efficiency

20-Mar-17

 

Applied
 • 8 years experienced in Internal Auditing
 • Bachelor or Master Degree in Accounting, Finance
 • Pleasant personality

20-Mar-17

 

Applied
 • Knowledge of the Institute of Internal Auditors
 • 8 years experienced in internal auditing
 • Bachelor’s or Master’s Degree in finance, Account

20-Mar-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality. Degree in Accounting.
 • 2-5 years experience in the internal audit field.
 • Good command of English.

15-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.