• ต้องการเติบโตไปถึงระดับหุ้นส่วน(Partner) ของบริษัท
 • จิตใจดี มีคุณธรรม รักการเรียนรู้ ไม่กลัวงานหนัก
 • งานตรวจสอบการระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง

31 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Great Location
 • Great Company
 • Great position

17-Feb-17

 

Applied
 • Retail or Store auditing background experience
 • At least 5 years in Internal Audit
 • Proactive, Positive attitude

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Internal audit manager/ Audit manager
 • FMCG or Consumer goods
 • Experience in large company (>1,000 employees)

17-Feb-17

 

Applied
 • Manage Internal Audit function
 • Develop annual internal audit plan
 • Prepare written audit reports

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • Manager 10 years experience in internal audit
 • Assistant Manager 6 years in internal audit

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Conduct internal audit activity as the audit plan
 • Analyze,verify,adjust update&test existing process
 • 3-5 years’ experience from audit firm

15-Feb-17

 

Applied
 • Conduct the internal audit works.
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • CPA or CIA is preferred.

15-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or related field.
 • 5 years experience in Internal Audit
 • Strong knowledge in operational audit processes

14-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.