• ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรี มัณฑนศิลป์ตกแต่งภายใน
 • สามารถทำ Detail Furniture Built-in ได้

25-Feb-17

 

Applied
 • ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรี มัณฑนศิลป์ตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบตกแต่งภายใน

25-Feb-17

 

Applied
 • สามารถใช้งาน AutoCad, 3dmax, Photoshop, Sketch Up
 • สามารถออกแบบภายในภายนอก มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรับผิดชอบ ติดตามงาน

23-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in Architecture, Interior
 • 0-3 Years’ experience in Design Development
 • Knowledge in BIM ArchiCAD, AutoCAD

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor of Interior Design, art, product
 • More than 3 years experience in delivering
 • Good communication skills in English

23-Feb-17

 

Applied
 • สามารถออกแบบภายในภายนอก
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่องและเรียนรู้งานได้เร็ว

23-Feb-17

 

Applied
 • Shooroom Designer
 • Project Design Development
 • Architectural Project

23-Feb-17

 

Applied
 • Space planning, design development.
 • Project coordination and administration.
 • Coordination of suppliers & vendors.

23-Feb-17

 

Applied
 • Space planning, design development.
 • Project coordination and administration.
 • Coordination of suppliers & vendors.

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in DESIGN
 • More than 3 years experience in the field
 • CREATIVE person with strong design

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย สัญชาติ ไทย
 • ป.ตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Interior Design or Architecture degree
 • Taking projects to completion from design
 • Site meetings and liaising with consultants

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai nationality, age 22-35
 • Bachelor Degree in Architecture ,Interior
 • 1-3 years working experience

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Product design or Industrial
 • At least 2 years of experience in furniture etc.
 • Strong knowledge and skills in furniture designs

21-Feb-17

 

Applied
 • Shooroom Designer
 • Project Design Development
 • Architectural Project

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD และ 3D MAX ได้
 • มีประสบการณ์ในการทำแบบ Furniture

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบตกแต่งภายใน และดราฟท์
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Interior Design
 • Requirements Analysis, Database Manageme
 • Data Maintenance, Verbal Communication

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม
 • มีความรับผิดชอบ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD / Photoshop

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Interior designer ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการออกแบบ ตกแต่งภายใน คุมงานก่อสร้าง

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 33 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรม / ออกแบบตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • DESIGN ARCHITECTS, LANDSCAPE & INTERIOR DESIGNERS
 • Attractive Salary Fast promotion
 • hotel or condominium design

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D, AutoCAD, Sketch up, Photoshop
 • สามารถถอดแบบ ออกแบบ และเขียนแบบตกแต่งภายใน

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.