• ออกแบบ, ปรับปรุงเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสาร
 • ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านทางสื่อ Social Network
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science, MIS
 • Basic knowledge in programming & SQL
 • Basic Knowledge in Network ,SQL

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางระบบ LAN ภายในบริษัท
 • แก้ปัญหาการขัดข้องในการใช้ คอมพิวเตอร์ต่างๆ
 • ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ IT

6 hours ago

 

Applied
 • ริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี
 • มีความรู้พื้นฐาน เข้าใจการทำงานของ Windows, Linux

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิป.ตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน database SQL,Software hardware
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ network IP ADDRESS

6 hours ago

 

Applied
 • Proven working experience in IT Security Control
 • Degree in Computer Science
 • Knowledge of ISO27000

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Information Technology
 • Male, 25 – 28 years old
 • 2-3 years experience in supporting infrastructure

21-Apr-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • At least 1 - 2 years experience in IT functions
 • Knowledge about LAN/WAN, Network System
 • Knowledge of MySQL, MS SQL, PHP, ASP

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี ,วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส
 • มีความรับผิดชอบในงาน , ซื้อสัตย์
 • มีความรู้เกี่ยวกับ LAN / Network / Internet

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบการเปิดปิดของเครื่อง Self Service
 • ประสบการณ์ 1 ปี ทางด้าน IT Help Desk / IT Support
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และแจ้งผู้ดูแล

21-Apr-17

 

Applied
 • แก้ไขปัญหาต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Printer,UPS
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการ Back up ข้อมูล

20-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • ดูแล ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหาคอมพิวเตอร์

20-Apr-17

 

Applied
 • 0-2 years experience in Human Resources
 • Computer literate
 • Good interpersonal skills and being a team player

19-Apr-17

 

Applied
 • 2-5 years experience
 • Purchase relevant IT and networking product
 • sourcing,cost reduction,negotiation

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ชำนาญในการใช้โปรแกรม Oracle
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปวส.- ปริญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์

19-Apr-17

 

Applied
 • Experiences in Buyer/Purchasing
 • English Speaker
 • Import/Export process, Taxation and BOI knowledge

19-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Degree in Computer Science or related field
 • Experience in Risk Information System or related
 • Have knowledge in SAS, data mining

19-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • SQK and /or ORACLE knowledge
 • Phone availability at weekends

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เน้นความคิดสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, age 30-35 years. Preferable Male
 • Degree in computer science, Management information
 • A least 5 years IT work experience

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • At least 2 years of experience in IT support
 • Ability to meet tight deadlines

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาสถิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์สถิติบริหารความเสี่ยงในสถาบันการเงิน
 • มีความสามารถในการใช้งาน SPSS เป็นอย่างดี

18-Apr-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ทางด้าน Database สามารถเขียน Code
 • มีความรู้เกี่ยวกับด้าน Website ที่ใช้งานแบบ CMS

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Managing maintenance and repairing appliances
 • Ensuring that software and hardware work properly
 • Supporting corporate IT systems.

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านอุปกรณ์ IT และไฟฟ้าเบื้องต้น
 • ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์มัลติมิเดีย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male age 25-30 years old
 • 3-5 years working experience in IT Technical suppo
 • High Vocational, Diploma or Bachelor Degree

14-Apr-17

 

Applied
 • Experience inASP.NET, C#, MVC.NET
 • Support, Maintain and enhance existing software.
 • Good in problem solving skills.

11-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Strong knowledge in programming
 • Male must be exempt in military service

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Engineerin
 • 2 years of working experience in Banking/Finance
 • Basic knowledge of Windows, SAP, Oracle

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.