• มีความรู้ISO /IEC 27001, ISO/IEC 20000-1,ISO 22301
 • มีความรู้ IDC, Network, Cloud Computing
 • มีทักษะในระบบบริหารจัดการ (Management System)

10-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.– ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ IT

10-Dec-16

 

Applied
 • Support daily IT operations and service
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Advance IT technical support skills

09-Dec-16

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ /ไม่ได้หยุด เสาร์-อาทิตย์
 • สามารถปฏิบัติงาน ชิดลม และ บางรัก ได้
 • สามารถเดินทาง ในการ Support สาขาอื่นๆใกล้เคียงได้

09-Dec-16

THB13k - 16k /month

Applied
 • 1-2 years' experience
 • Good IT Infrastructure knowledge and skills
 • Thai or Myanmar Nationality

08-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ /วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย PHP,Visual Basic,NET,C++

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • ดูแล ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหาคอมพิวเตอร์

08-Dec-16

 

Applied
 • 10 years’ experience in industry
 • 5 years’ experience as an IT manager
 • Excellent English both written and spoken

08-Dec-16

 

Applied
 • Knowledge in IT project
 • Good analytical and problem solving skills
 • Good computer skills ; Microsoft Word, Excel

08-Dec-16

 

Applied
 • An effective part of the infosec IT team
 • Experience with IT compliance
 • Experience risk management

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years in Internet and System Integration.
 • Experience in Solution Design, Implementation
 • Knowledge of Network concept

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , การศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เดินทางมาทำงานเองได้

08-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Computer Science or related subject
 • Has experience in IT Security and IT support
 • Good communication skills in English

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, male or female
 • 3 years of experience in a similar job role
 • Good of written and spoken English is a MUST

08-Dec-16

 

Applied
 • Provide effective IT support or System Support
 • Provide technical assistance and maintenance
 • Provide proper IT tools and support

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Handles day to day queries and requests
 • Checks daily bus schedule to optimise transport
 • Issues work orders on the system

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • IT Operation experience 1-3 years in working
 • Bachelor's Degree in IT related fields
 • Thai National, Male, Age 25 - 30 years old

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Experienced in Application Programming
 • Have knowledge in PI / SQL, Oracle DB

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • coding, programer, VB, .Net, SQL
 • Warehouse Management system (WMS)
 • Data Warehouse (DW),

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Representative for AMOS TH Branch
 • Local representative of AMOS Information Security
 • Deliver AMOS Information Security Risk Management

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Experience as IT security policy, IT audit
 • Prior experience in PCI DSS, ISO27001

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Strong knowledge in programming
 • Male must be exempt in military service

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Engineerin
 • 2 years of working experience in Banking/Finance
 • Basic knowledge of Windows, SAP, Oracle

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Information
 • Industry Certifications (Preferred)
 • At least 5 up to 10 years of experiences

06-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in an IT security, IT auditor
 • Track and report KPIs of partners

06-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • เพศชาย มีประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี อายุไม่เกิน 30
 • ใช้งาน Application ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

06-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • Serve user with service mind
 • Have problem Solving Skill and Troubleshooting
 • Male or Female age Between 22-30 years

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม illustrator ได้คล่อง

06-Dec-16

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ทางด้าน Database สามารถเขียน Code
 • มีความรู้เกี่ยวกับด้าน Website ที่ใช้งานแบบ CMS

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in SQL database is a must
 • At least 2 years' professional working experience
 • End-user Supports – Microsoft Products, etc.

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.